17 هزار هكتار از اراضي شهرستان بيجار رفع تداخل شد

سنندج ايرنا مدير جهاد كشاورزي بيجار گفت: از سال 95 تا كنون در راستاي اجراي ماده 54 قانون رفع موانع توليد (طرح كاداستر) بيش از 17 هزار هكتار از اراضي زراعي شهرستان به تعداد 9 پلاك رفع تداخل شده است.

پيمان قمري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: كاداستر فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري و مشخصات رقومي، ثبتي و حقوقي را در اختيار ما قرار مي دهد.
وي افزود: در شهرستان بيجار در راستاي اجراي اين طرح، دو پلاك به مساحت سه هزار و 450 هكتار در دست انجام است همچنين سه پلاك به مساحت هشت هزار و 400 هكتار در مرحله نقشه برداري اوليه است.
مديرجهاد كشاورزي بيجار با اشاره به اينكه هفت پلاك به مساحت 18 هزار هكتار براي قرار گيري در نقشه برداري به كميسيون رفع تداخل استان معرفي شده است گفت: اجراي طرح كاداستر در واقع تهيه دقيق مشخصات زمين و ثبت كامل مشخصات مالكان در سندهايي موسوم به سند تك برگ است كه مي تواند در كاهش جرائم مربوط به امور ملكي مانند سندسازي، تصرفات غير مجاز و فروش مال غير، موثر باشد.
قمري افزود: كارگروه رفع تداخل اراضي زراعي شهرستان متشكل از ادارات جهادكشاورزي، منابع طبيعي، ثبت اسناد و اقتصاد و دارايي است.
وي اضافه كرد: اين دستگاه ها وظيفه رفع همپوشاني قوانين و مقررات موازي، اصلاح سوابق، نقشه ها، اسناد و تبادل اطلاعات در مورد نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي و نقشه هاي اراضي رفع تداخل كه در نهايت منجر به صدور اسناد تك برگي اراضي كشاورزي مي شود را بر عهده دارند.
وي با اشاره به اينكه كاداستر در آينده تمامي روستاهاي شهرستان را تحت پوشش قرار مي دهد افزود: تثبيت مالكيت زمين هاي كشاورزي، ايجاد اعتماد در نقل و انتقالات، مديريت و استفاده بهينه از زمين، كاهش مناقشات مربوط به زمين، رفع تداخل اراضي كشاورزي با اراضي ملي، پاسخ سريع به استعلامات كشاورزان، سنددار كردن اراضي زراعي و حفظ و حراست از اراضي ملي از اهداف اصلي اين طرح است.
مدير جهاد كشاورزي بيجار گفت: علاوه بر كارشناسان امور اراضي شهرستان، سامانه ارتباطات مردمي حفاظت از اراضي كشاورزي (131) آماده مشاوره، پاسخويي به سوالات و دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص تخلفات حوزه امور اراضي است.
6108