حدود 100 هزار زن ایرانی با مردان خارجی ازدواج كرده اند

تهران- ایرنا- مسئول انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده گفت: آمارهای رسمی مشخصی از ازدواج های رسمی و غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی، وجود ندارد اما برآوردها نشان می دهد حدود 100 هزار ازدواج رخ داده است اما البته دقیق نیست.

فاطمه اشرفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تحقیقات خوبی درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی انجام شده است كه امیدواریم به نتیجه های مطلوبی برای رفع مشكلات موجود این افراد برسیم.
وی درباره مصوبه دولت مبنی بر اینكه زنان ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی كنند، اظهار داشت: این مصوبه برای تصویب با شرایط امروز اندكی زود بود چون به كارشناسی خیلی بیشتری نیاز دارد.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه از سال گذشته كه زمزمه هایی در بخش هایی از دولت مبنی بر فراهم كردن زمینه و تسهیلاتی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فراهم شد، با موجی از ازدواج های غیرقانونی به خصوص در مناطق مرزی و روستاها روبه رو شدیم و این نشان دهنده این است كه اگر به همه ابعاد این مساله توجه نشود، می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
اشرفی ادامه داد: یكی از مسائلی كه در این زمینه وجود دارد درصد قابل توجهی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است كه اغلب با مردان كشورهای همسایه است، این ازدواج ها فاقد مراحل قانونی هستند و بسیاری از آنها ثبت شده نیست؛ خیلی از آنها ازدواج با اتباع غیرقانونی است و به طور طبیعی ازدواج غیرقانونی با اتباع غیرقانونی در هیچ جای دنیا نمی تواند مسندی برای به رسمیت شناختن باشد.
وی تصریح كرد: مساله ای كه ما در ایام اخیر با آن روبه رو هستیم، این است كه با شدت گرفتن فشارهای اقتصادی در جامعه فقر رنگ و بوی خودش را در مناطق محروم و مرزی كشور نشان می دهد؛ متاسفانه شاهد این هستیم كه روز به روز بر آمار دختران بازمانده از تحصیل اضافه می شود.
اشرفی ادامه داد: این بازماندگی موجب خارج شدن دختران از چرخه آموزش می شود، دخترانی كه بعد از دوران دبستان و متوسطه اول و دوم ترك تحصیل آنها خیلی زیاد شده است، اولین كسانی هستند كه در معرض ازدواج های غیرقانونی با اتباع غیرقانونی هستند كه معتقدیم در وهله اول قربانیان جدی این مصوبه زنان و دختران آسیب دیده هستند.
وی خاطرنشان كرد: تحقیقاتی كه در این حوزه انجام شده است نشان دهنده این است كه بالای 90 درصد و حتی بیشتر ازدواج های صورت گرفته از سر استیصال اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده ها بوده است. من مخالف ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی نیستم اما این انتخاب و ازدواج باید بر اساس آگاهی، شناخت و انتخاب زنان و دختران باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده گفت: درصد قابل توجهی از این ازدواج ها، مواردی است كه اختیار، انتخاب و قدرت زنان و دختران را پشت سر ندارد. این مساله می تواند نگرانی ایجاد كند، به هر حال ابعاد این مساله هنوز مشخص نیست این قضیه به نظر می رسد تعارضات جدی با سایر قوانین اساسی و اصولی دارد كه به نظر می رسد چون همه ابعاد آن دیده نشده است حتی در اجرا در بهترین شرایط، كشور را با چالش های اساسی ایجاد می كند.
مسئول انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده ادامه داد: به نظر می رسد كه در این مصوبه پیامدهای این نوع ازدواج ها دیده نشده است. ما فرصت هایی برای زنان و دخترانی كه بیشترین آسیب را در این ازدواج ها می بینند، انجام نداده ایم، حتی هیچ اقدام آسیب شناسانه و حمایت اجتماعی برای آنها دیده نشده است.
وی اضافه كرد: انتظار می رفت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه مجدانه دنبال تصویب این طرح بوده است، به جای ایجاد و افزایش مطالبات اجتماعی؛ شرایطی را فراهم می كرد كه گروه های آسیب پذیر از ازدواج های زودهنگام، غیر قانونی، ناخواسته و اجباری با اتباع خارجی، توانمندسازی شوند یا اینكه فرصت تكمیل مراحل آموزشی دختران را فراهم می كردند.
اشرفی در پاسخ به این سوال كه چه تعداد كودك بدون شناسنامه در كشور وجود دارد، اگر چه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی آمار 50 هزار كودك بدون شناسنامه را تایید كرده است، تصریح كرد: این آمار دقیق نیست، حتی اگر به همین آمار 50 هزار كودك بسنده كنیم به شدت این آمار مورد مخالفت سایر دستگاه های اجرایی است، كمیت جمع آوری این اطلاعات و كیفیت پرسشنامه ها و نتایجی كه وزارت كار ارائه می دهد فاقد كارشناسی لازم است. حتی اگر در صورت صحت این آمار را داشته باشیم به خاطر 50 هزار نفر می توان به جای تغییر قانون مكانیزم های اجرایی دیگری را اجرا كرد.
مسئول انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده درباره آمار رسمی از مهاجران دیگر كشورها به ایران، گفت: مجموع جمعیت مهاجران و پناهندگان رسمی و غیررسمی بین چهار تا چهار میلیون و 500 هزار نفر است؛ اغلب آنها از اشخاص فرودست جامعه هستند و مناطق اسكان و تعاملات آنها به هر حال در خیلی از قضایا ساماندهی مناسبی نشده است.
اشرفی ادامه داد: اتباع خارجی كه دارای مجوز اقامت هستند و شامل كسانی كه كارت اقامت پناهندگی دارند یا با ویزا در ایران زندگی می كنند؛ یك میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون نفر هستند.
به گزارش ایرنا، در جلسه هیات دولت در آبان تصویب شد كه زنان ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی كنند. كه با این اقدام، اصلاح قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در دولت تصویب شد. با این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت و دریافت شناسنامه ایرانی كنند.
اجتمام * 7268 * 3063