سليمي: 5 هزار دانشجو در دوره هاي مهارتي علامه شركت كردند

تهران- ايرنا-رئيس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: بيش از 5 هزار دانشجوي اين دانشگاه در 8 ماه اخير با شركت در دوره هاي آموزش مكمل مهارتي براي برعهده گرفتن مشاغل مختلف آماده شده اند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، حسين سليمي روز دوشنبه در نشست خبري روساي دانشگاه‌هاي سطح يك در دانشگاه تهران گفت: براي اولين بار در كشور است كه كنفرانس خبري روساي دانشگاه ها برگزار مي شود تا با وجود تمام محدوديت ها ارتقايي جدي در آموزش عالي و توسعه تعاملات ميان دانشگاهي ايجاد شود.
وي افزود: دولت در ماه هاي اخير از دانشگاه ها خواست كه با انجام پژوهش هاي متعدد راهكارهاي اساسي براي حل مشكلات كشور ارائه دهند، دانشگاه هاي سطح يك از جمله علامه طباطبايي در اين زمينه وارد عمل شدند.
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به استقبال دولت از گزارش هاي علمي و پژوهشي دانشگاهيان يادآورشد: دانشگاه علامه به عنوان موسسه علوم انساني در زمينه مسائل پولي و بانكي و فضاي مجازي، فعاليت‌هاي خود را آغاز كرد كه نتايج اوليه، استخراج شد و مورد استقبال دولت قرار گرفت.
سليمي با اشاره به تشخيص بيماري هاي بانكي خاطرنشان كرد: با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيقات دانشگاه علامه طباطبايي در زمينه مسائل پولي و بانكي در درجه اول كشور با يك بيماري خطرناك مواجه است.
به گفته وي؛ بدهي بيشتربانك‌ها به بانك مركزي در سه سال بررسي شد. براساس تحقيق انجام شده بدهي بانك‌هاي غيردولتي به بانك مركزي پنج برابر شده است كه بايد راهكار مناسبي براي اين بيماري انديشيده شود..
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه درباره تحقيق دانشگاه علامه در زمينه فضاي مجازي يادآورشد: با توجه به تغيير كانال دسترسي به اطلاعات در نزد مردم شهري، شيوه دسترسي و اعتماد بيشتر شهروندان به اطلاعات تغيير كرده است.
سليمي خاطر نشان كرد: در نتيجه تغيير در شيوه كنش اجتماعي افراد، سبك زندگي، هويت و مناسبات اجتماعي نيز دگرگون شده است.
وي با توجه به نزديك شدن به روز دانشجو گفت: دربسياري از مواقع بايد در زمينه جنبش دانشجويي بازانديشي انجام داد چرا كه جنبش دانشجويي در حال پوست انداختن و وارد شدن به مرحله جديدي است.
**9491**1601**