تفاهم نامه بين سازماني ملل متحد براي كنترل مواد مخدر منعقد شد

تهران- ايرنا- تفاهم نامه بين سازماني مشترك براي تقويت همكاري هاي سازمان ملل متحد به منظور پيشگيري و كاستن صدمات مربوط به مواد مخدر در ميان كودكان و خانواده هاي آنان امضا شد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران، صندوق كودكان سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهداشت جهاني در جمهوري اسلامي ايران، امروز تفاهم نامه بين سازماني مشترك امضا كردند.
اين رويداد امروز دوشنبه در برج ميلاد و در حاشيه نشست سالانه عالي چارچوب همكاري هاي توسعه اي سازمان ملل متحد و با حمايت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و روساي دفاتر مختلف سازمان ملل متحد و نمايندگاني از همتايان كشوري ذيربط در اين رويداد حضور داشتند.
چارچوب همكاري هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران از سال 2017 تا 2021 براي برنامه ها و برنامه ريزي هاي مشترك همچنين براي طرف هايي كه در حال حاضر تحت ركن چهارم اين چارچوب با عنوان «كنترل مواد مخدر» پيرامون پيشگيري و درمان مواد مخدر با هم همكاري مي كنند، بستر برنامه ريزي شده اي را فراهم مي كند.
هدف اصلي از اين تفاهم نامه بين سازماني ايجاد يك چارچوب براي تقويت همكاري ميان اين سه نهاد سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري و درمان مصرف مواد مخدر ميان كودكان و خانواده هاي آنان است.
در قالب اين چارچوب، نهادهاي ياد شده بايد فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي ويژه اي را تعريف كنند و براي جذب منابع مالي آنها اقدام لازم را انجام دهند. اين فعاليت ها بايد با روحيه همكاري و تعهد مشترك اجرا شوند تا بتوانند همكاري ميان اين سه نهاد تحت ركن چهارم چارچوب همكاري هاي توسعه اي سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران (2021- 2017)، «كنترل مواد مخدر» را گسترش دهند.
اجتمام*3229*1834