وزارت اقتصاد، محدودیت فعالیت فروشگاه های زنجیره ای را برداشت

تهران- ایرنا- هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار وزارت امور اقتصادی و دارایی به درخواست اتحادیه كشوری فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای، بخشنامه های پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت متراژی، فعالیت در شهرهای كم جمعیت و غیره را لغو كرد.

به گزارش ایرنا، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خردادماه امسال با توجه به بازرسی های ویژه و مغایرت های اجرای قانون نظام صنفی در نامه ‌ای با هفت بند محدودیت‌هایی را برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ كرد.
یكی دیگر از دلیل های صدور آن بخشنامه، اعتراض های اصناف درباره توسعه بی رویه فروشگاه های زنجیره ای بویژه در شهرهای كم جمعیت بود.
با این همه، بیست و چهارم شهریورماه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری در محدودیت ‌های ایجادشده را خواستار شدند.
در همین پیوند، تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر یكشنبه نوشت: هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در بیست و سومین جلسه خود اعلام كرد پروانه كسب صادر شده از اتحادیه كشوری فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در كل كشور معتبر است و این فروشگاه‌ ها برای تاسیس شعبه های جدید در شهرهای مختلف با هر میزان از جمعیت، به مجوز دیگری نیاز ندارند.
در بخشنامه پیشین صدور پروانه كسب برای فروشگاه های زنجیره ای منوط به دریافت موافقت كتبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها بود.
هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار مقرراتی مانند ضرورت انتقال برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتحادیه همگن ذیربط، رعایت محدودیت متراژی و محدودیت های جمعیتی شهر محل استقرار شعبه را لغو كرد.
هیات مقررات ‌زدایی در مصوبه خود تصریح كرده است: ایجاد هر نوع مقررات اجرایی و نظارتی در زمینه فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با اخذ نظر بخش خصوصی باشد.
به گزارش ایرنا، فروشگاه‌ های زنجیره‌ای به مجموعه فروشگاه‌ هایی برخوردار از مدیریت واحد می گویند كه از عنوان تجاری یكسانی استفاده و به طور معمول محصولات مشابهی ارائه می‌كنند.
در ایران نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام «فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ ایران» در سال ۱۳۴۰ تاسیس شد و اكنون بیش از هشت فروشگاه از این نوع در سراسر كشور فعالیت می كنند.
اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع محدودیت از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای همزمان با شارژ كارت‌ های اعتباری مشمولان طرح حمایت غذایی صورت گرفته است كه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو اتحادیه طرف قرارداد با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در سراسر كشور قابلیت استفاده دارد.
تاكنون كارت اعتباری خرید سه میلیون سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره) شارژ شده است.
این مبلغ بر اساس شمار افراد حاضر در هر خانوار مشمول شارژ می‌شود كه میانگین آن ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر ۳۰۰ هزار تومان است.

اقتصام*6984*1961*