58 دستگاه خودپرداز در روستاهاي آذربايجان غربي فعال است

اروميه- ايرنا- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات آذربايجان غربي گفت: با هدف توسعه شبكه ديجيتالي و بهبود شاخص هاي زندگي در روستاها تاكنون 58 دستگاه خودپرداز در دفاترICT روستايي نصب شده است.

قاسم جليلي نژاد روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه مجوز 530 دفتر ICT براي فعاليت در مناطق روستايي اين استان صادر شده است، افزود: هم اكنون بيش از 500 دفتر ICT در مناطق روستايي اين استان فعال است.
وي ادامه داد: همچنين بيش از 200 دفتر پيشخوان دولت در راستاي خدمات دهي هرچه بهتر به شهروندان و تحقق دولت الكترونيك در آذربايجان غربي فعال است.
وي اضافه كرد: زيرساخت هاي ارتباطي و اينترنتي ارائه شده به روستاها و مناطق محروم استان از جمله خدمات ارزنده و دستاوردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت توسعه دولت الكترونيك و ايجاد تسهيلات ارتباطي براي مردم مناطق محروم است.
مديركل اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات آذربايجان غربي بيان كرد: تاكنون بستر اينترنت در بيش از يكهزار و 400 روستاي اين استان فراهم شده است.
جليلي نژاد گفت: توسعه زيرساخت هاي ارتباطي جهت بهره مندي تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار از اينترنت پرسرعت تا پايان سال جاري در دستور كار قرار دارد.
به گزارش ايرنا در سال 1390 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در استان ها تغيير كرد و ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان ها به عنوان نماينده تام الاختيار وزير و ناظر بر زيرمجموعه هاي پست، پست بانك و شركت ارتباطات زير ساخت (بخش دولتي) و شركت هاي خصوصي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شد.
تمامي وظايف سازمان هاي وابسته به وزارت از قبيل سازمان تنظيم مقررات، سازمان فناوري اطلاعات و غيره از طريق اين ادارات كل در استان ها پيگيري مي شود و در همين راستا وظايف اين ادارات كل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهار بعد نظارت امنيتي و حفاظتي، نظارت مديريتي، نظارت برنامه اي و نظارت مقرراتي تعريف شده است.
ادارات كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان به عنوان نماينده عالي بخش حاكميت با هدف ايجاد هماهنگي در اجراي برنامه ها و سياست هاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بين كليه واحدهاي تابعه در استان تشكيل و مديران كل استاني به عنوان نماينده ارشد وزارت متبوع وظيفه پاسخگويي به مقام محترم وزارت و مقامات ارشد استان را عهده دار است.
9918/2093