شهریه دانشجویان پزشكی انتقالی از خارج، معادل دانشگاه مبدا است

تهران- ایرنا- سرپرست مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی با گذراندن 36 واحد می توانند در یكی از دانشگاه های علوم پزشكی داخلی پذیرش بگیرند و میزان شهریه آنها معادل شهریه ای است كه در دانشگاه محل تحصیل در خارج از كشور می پرداختند.

میزان شهریه ای كه این افراد باید در دانشگاههای داخل پرداخت كنند، بر اساس مصوبات است و تقریبا معادل شهریه ای است كه در دانشگاه محل تحصیل در خارج از كشور پرداخت می كردند.

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، خیرالله غلامی روز یكشنبه افزود: شرایط انتقال دانشجویان از دانشگاههای خارج به داخل تغییر نكرده است. هیچ دانشجویی نیز خارج از ضوابط آیین نامه های مربوطه به داخل كشور منتقل نشده و دانشگاهها پس از بررسی صلاحیت علمی دانشجویان به آنان پذیرش می دهند.
وی با اشاره به تسهیلاتی كه برای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارجی كه متقاضی انتقال به دانشگاه‍های داخل هستند، فراهم شده گفت: هیچگونه تغییری در شرایط انتقال این دانشجویان ایجاد نشده، بلكه با توجه به مسائل و مشكلاتی كه خانواده ها با توجه به نرخ ارز با آن مواجه بودند، بر اساس مصوبه 69 جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی در تاریخ 24 تیر سال 97، تعداد واحدهای قابل پذیرش برای انتقال به داخل از 72 واحد به 36 واحد تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: در سایر شرایط ارزیابی مانند معدل و كیفیت تحصیل این دانشجویان هیچ تغییری ایجاد نشده، بلكه از امسال مصاحبه های تخصصی توسط مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی برای سنجش وضعیت علمی این دانشجویان برای ورود به كشور انجام می گیرد و سختگیری بیشتری برای ورود دانشجویان به دانشگاههای علوم پزشكی انجام می شود.
غلامی با بیان اینكه در صورت موافقت شورای انتقال دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی با تقاضای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور برای انتقال، اخذ پذیرش از دانشگاههای داخل به عهده متقاضی است. دانشگاهها شرایط علمی دانشجویان متقاضی انتقال را بررسی و در صورت تایید صلاحیت علمی اجازه ادامه تحصیل را به فرد می دهند.
وی افزود: میزان شهریه ای كه این افراد باید در دانشگاههای داخل پرداخت كنند، بر اساس مصوبات است و تقریبا معادل شهریه ای است كه در دانشگاه محل تحصیل در خارج از كشور پرداخت می كردند.
سرپرست مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینكه این مصوبه صرفا برای دانشجویانی كه علاوه بر گذراندن 36 واحد در یكی از دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، واجد سایر شرایط از جمله معدل مقاطع مختلف تحصیلی باشند، تصریح كرد: تاكنون فردی خارج از چارچوب مندرج در آیین نامه به داخل كشور منتقل نشده است.
غلامی با بیان اینكه كاهش تعداد واحدها، تسهیلی است كه برای كاهش مشكلات ارزی خانواده های دانشجویان فراهم شده، عنوان كرد: چنانچه فردی بعد از تاریخ 24 تیر 1397 و تا قبل از شروع سال 2019، تحصیل خود در دانشگاههای خارج از كشور شروع كند طبق روال قبل و مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی پس از گذراندن 72 واحد و با دارا بودن سایر شرایط می تواند برای انتقال به داخل كشور اقدام كند. ولی این افراد مشمول انتقال با 36 واحد نمی شوند.

* انتقال دانشجویان جدید دانشگاه های خارجی به كشور ممنوع شد
وی افزود: همچنین مطابق مصوبه جلسه 70 شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 7 شهریور 1397 افرادی كه از ابتدای سال 2019 برای ادامه تحصیل در دانشگاههای خارجی اقدام كنند باید تا پایان مدت تحصیل در آن كشور بمانند و امكان انتقال از خارج به داخل از آن تاریخ به بعد وجود ندارد.
سرپرست مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینكه ممكن است برخی موسسات اعزام دانشجو از این شرایط سوء استفاده می كنند و تبلیغات كذبی در این زمینه به راه انداخته اند، تاكید كرد: از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارجی كه متقاضی انتقال به داخل هستند درخواست می كنیم به هیچ وجه فریب این تبلیغات را نخورند. چرا كه تنها مرجع تایید افراد واجد شرایط برای ورود به دانشگاههای داخلی شورای انتقال وزارت بهداشت است.
وی عنوان كرد: روند انتقال از سالیان گذشته انجام می شده است. طبیعتا با توجه به مشكلاتی كه نوسانات نرخ ارز برای دانشجویان ایجاد كرد، در سال جاری به نسبت سال های گذشته آمار انتقالی های خارج به داخل بیشتر از سال های گذشته است.
غلامی با اشاره به میزان شهریه دانشجویان انتقالی از دانشگاههای خارجی گفت: در معرفینامه های صادر شده توسط مركز خدمات آموزشی، دانشجویان متقاضی انتقال با 36واحد و بالاتر، میزان شهریه بر اساس مصوبات ذكر می شود.
وی افزود: در معرفینامه صادره دانشجویان متقاضی انتقال با 72 واحد و بالاتر، میزان شهریه بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاههاست.
اجتمام * 9482 * 3063