قيمت هاي غيرمنطقي و جاي خالي دستگاه هاي نظارتي

زنجان - ايرنا - ارائه كالاهاي اساسي با قيمت هاي بالا، متفاوت و غيرمنطقي به خريدار توسط فروشندها موجب سردرگمي و نارضايتي مصرف كننده ها از دستگاه هاي نظارتي شده است.

به گزارش ايرنا، طي چند ماه اخير هركدام از واحدهاي صنفي زنجان در بخش هاي مختلف اقدام به افزايش خودسرانه قيمت كالاها و اقلام مصرفي كردند كه دليل هاي ارائه شده در اين باره به مشتريان قانع كننده نيست.
تعدادي از فروشندگان اقدام به فروش محصول خود به بالاتر از نرخ درج شده روي قيمت كالا مي كنند و دليل آن را خريد به قيمتي بيشتر از رقم روي برچسب جنس بيان مي كنند.
تعدادي از فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي فعال در شهر زنجان نيز قيمت روي كالاها را مخدوش كرده و قيمت جديدي روي تابلوي بالاي جنس نصب مي كنند و حتي واحدهاي صنفي كوچك نيز قيمتي روي اجناس ندارند و با نرخ دلخواه كالاهاي خود را مي فروشند.
در چنين وضعيتي تعدادي از فروشندگان بدون ارائه فاكتور خريد براي مصرف كننده با جرات و جسارت بيشتري اقدام به گرانفروشي مي كنند و هيچ واهمه اي از گزارش گرانفروشي و عدم درج قيمت روي اجناس ندارند و تعداد زيادي از شهروندان وجود چنين مواردي را ناشي از ضعف در نظارت مي دانند.

** 356 پرونده گرانفروشي به تعزيرات حكومتي استان زنجان ارجاع داده شد
رئيس اداره بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 356 پرونده تخلف صنفي از ابتداي سال جاري تا پايان آبان در تعزيرات زنجان تشكيل شده است.
علي حيدري متذكر شد: بخشنامه برخورد با هرگونه گرانفروشي، كم فروشي، عدم درج قيمت و هرنوع تخلف در واحدهاي صنفي به اين مراكز ارسال شده است.
وي يادآوري كرد: مخدوش و پاك كردن نرخ روي كالا، گرانفروشي و تخلف محسوب مي شود كه مصرف كننده در صورت مشاهده چنين موردي بايد با سامانه 124 صنعت، معدن و تجارت براي رسيدگي به موضوع گزارش دهند.

** قيمت روي كالا ملاك خريد و فروش است
رئيس بازرسي اتاق اصناف استان زنجان تاكيد كرد: ملاك نرخ ها براي بازرسان، هر مسئول، خريدار و فروشنده رقم درج شده بر روي كالاست و هر قيمتي بجز اين گرانفروشي محسوب مي شود.
سيد مشهود شريفي اظهارداشت: چنانچه فروشنده كالاي خود را به بالاتر از نرخ درج شده روي آن بفروشد موظف به ارائه فاكتور خريد به خريدار است.
به گفته وي، مخدوش شدن برچسب قيمت روي كالا و اقلام مصرفي تقلب به شمار مي رود و بر اساس قانون و مقررات با آن برخورد مي شود.
رئيس بازرسي اتاق اصناف استان زنجان متذكر شد: فروشندگان موظف هستند هركالايي را براساس قيمت روي آن بفروشند و چنانچه اجناس خريد قبلي را با نرخ جديد ارائه و يا آن را مخدوش كنند در صورت گزارش شهروندان و مشاهده چنين تخلفي پرونده تشكيل و تعزيرات برابر قانون با آنها برخورد جدي خواهد كرد.
شريفي با بيان اينكه از ابتداي سالجاري تاكنون 636 مورد پرونده گرانفروشي، عدم درج قيمت، كم فروشي و احتكار از همه واحدهاي صنفي استان زنجان اعم از ميوه، خواربار، پوشاك و ديگر صنف ها تشكيل شده است، يادآوري كرد: متخلفان در اين پرونده ها 11 ميليارد ريال جريمه شده اند.
به گفته وي، از 22 هزار و 713 واحد صنفي استان زنجان بازرسي شده است.
رئيس بازرسي اتاق اصناف استان زنجان خاطرنشان كرد: شهروندان در صورت مشاهده چنين تخلف هايي مورد را براي بررسي اطلاع دهند و اطمينان خاطر داشته باشند كه نام گزارش دهندگان تخلف ها به صورت محرمانه محفوظ مي ماند.

** قيمت ها روزانه نوسان دارد
يكي از صاحبان واحدهاي صنفي در شهر زنجان اظهار داشت: نظارتي توسط دستگاه هاي نظارتي نيست و فروشندگان به راحتي و با آسايش خاطر اجناس خود را با قيمت دلخواه خود مي فروشند.
وي تاكيد كرد: 90 درصد از كاسبان كالاهايي كه با نرخ قبلي خريداري كرده اند را در صورت افزايش قيمت آن، با قيمت جديد به مشتري ارائه مي دهند و در صورت كاهش قيمت، ملاك فروش را خريد قبلي بيان مي كنند.
اين شهروند زنجاني ادامه داد: يكي از واحدهاي لبنياتي كره را بيشتر از قيمت تعيين شده مي فروخت فقط 85 هزار ريال جريمه نقدي شد در حاليكه چنين مبالغي مانع گرانفروشي مجدد نمي شود.
مليحه شهباز كه در اين واحد صنفي مشغول خريد بود ادامه داد: 2 روز قبل نرخ يك كيلو تخمه آفتابگردان را از مركز عمده فروشي آن پرسيدم كه 160 هزار ريال بود فرداي آن روز براي خريد مراجعه كردم قيمت همان كالا را 210 هزار ريال اعلام كرد.
وي اضافه كرد: اين تخمه محصول داخلي بود و وارداتي از كشورهاي ديگر نبود تا با ارز روز وارد شده باشد تا نرخ آن در نتيجه اين مسائل تغيير كند.
اين شهروند زنجاني تاكيد كرد: گله اي از گرانفروشان نيست عموم مردم از نبود برخورد با اين واحدها توسط دستگاه هاي نظارتي ناراضي هستند.
شهباز افزود: مگر مسئولان همچون ساير شهروندان از اين فروشگاه ها خريد نمي كنند و اين قيمت هاي نامتعارف را نمي بينند كه هيچ اقدامي نمي كنند؟.
9505/6085