كارگروهی برای دسترسی تولیدكنندگان به مواد اولیه تشكیل شد

كاشان - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مواد تولید داخل باید مدیریت شود و بدست مصرف كننده برسد كه در این پیوند از 2 هفته پیش كارگروهی از سوی معاونت امور صنایع برای اصلاح فرآیندها تشكیل شده است تا دسترسی تولیدكننده به ماده اولیه داخلی تسهیل شود.

به گزارش ایرنا، رضا رحمانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران كاشان، اولویت وزارت تحت مدیریت خود را تامین مواد اولیه و حفظ خطوط تولید و اشتغال آنها عنوان كرد و افزود: مواد اولیه خارجی نیز بر اساس منابع ارزی موجود اولویت بندی می شود كه بانك مركزی هم تاكنون بر اساس قول داده شده، منابع مورد نیاز را تامین كرده است.
وی گفت: صنایع موجود در زنجیره تولید یا كالاهای اولویت دار مانند مواد بهداشتی و دارویی، نساجی و پوشاك، مواد غذایی و لوازم خانگی كه با زندگی عادی مردم مرتبط بوده و روی فراوانی كالا در بازار تاثیر دارند، از حمایت دولت برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و منطقه ای نیز اظهار داشت: نزدیك به 54 درصد از مصوبه های آنها در هفت ماهه امسال عملیاتی شده است.
وی تصریح كرد: بیشترین حجم مصوبه های ستاد تسهیل در حوزه بانكی و تامین مالی است و بیشترین حجم مصوبه های اجرا نشده نیز در این بخش است كه البته بانك ها همكاری خوبی در این پیوند داشتند.
رحمانی ادامه داد: ساز و كارها در قانون جدید روشن تر شده كه در صورت پیاده شدن، بخشی از مشكلات را برطرف می كند و البته استانداران هم می توانند از اختیارهای خود به عنوان نماینده عالی دولت در این زمینه استفاده كنند.
وی ضمانت اجرایی مصوبه های ستاد تسهیل را تغییر دیدگاه ها برشمرد و گفت: باید رسانه ها در این زمینه كار كنند و مردم نیز حمایت و صیانت از تولید و اشتغال را بر خود تكلیف بدانند تا موانع تولید در كشور برطرف شود.
وی اظهار داشت: كاشان با استقرار افزون بر 800 واحد تولیدی، قطب تولید فرش ماشینی در كشور است و هم افزایی، تجربه بازاریابی و نیروی انسانی آموزش دیده این شهرستان پشتوانه ای برای این عرصه است و اگر قرار بر تفویض اختیاری در این زمینه باشد، كاشان محور خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع صاحبان صنایع شهرستان های كاشان و آران و بیدگل در سرای عامری های كاشان با تاكید بر تعامل صنعتگران و معدنداران
گفت: دیوار بین این وزارتخانه با فعالان باید كوتاه شود و فاصله ای بین آنها وجود نداشته باشد.
وی تصریح كرد: شرایط خاصی در كشور داریم كه صنعتگران و تولیدكنندگان از آن آگاهند و باید با هم افزایی راهی برای برطرف كردن مشكلات موجود پیدا كنیم.
وی اضافه كرد: البته همه مشكلات كشور قابل حل است و با تفویض اختیار به استان ها، بخشی از مسائل صنعتگران و تولیدكنندگان نیز كاهش می یابد اما در نهایت این امر در گرو تغییر دیدگاه هاست.
به گزارش ایرنا، برخی از صاحبان صنایع منطقه در این جلسه مشكلات خود مانند كمبود نقدینگی، همكاری نكردن بانك ها، اختیار نداشتن اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان و خام فروشی مواد اولیه را عنوان كردند.
6027/6136/8123