كتاب پديده زايمان طبيعي در دانشگاه يزد رونمايي شد

يزد - ايرنا - كتاب « پديده زايمان طبيعي يا خلق اجتماعي سزارين؟ » روز پنجشنبه در نشستي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد پس از رونمايي و معرفي، نقد شد.

به گزارش ايرنا، در اين نشست كه به همت انجمن علمي پژوهش و رفاه اجتماعي دانشگاه يزد و با همكاري انجمن علمي مددكاري برگزار شد، دانشجوي دكتري جامعه‌شناسي و نويسنده كتاب، اين اثر را محصول تحقيق و تفحص در حوزه بهداشت و سلامت زايمان و تولد عنوان كرد.
زينب هاشمي خواه بابيان اينكه كتاب يادشده از هفت فصل تشكيل‌شده است، افزود: در اين كتاب سعي شده علاوه بر آسيب‌شناسي سزارين و بحث درباره علت تمايل زنان به اين شيوه زايمان، ديدگاه‌ها و تجربه‌هاي مادران به‌صورت داستان گونه از زبان خودشان روايت و بازگو شود.
وي ادامه داد: كتاب يادشده مي‌تواند نيروهاي پزشكي و مامايي جامعه را از نيازها ‌و مطالبات زنان و مراجعه‌كنندگان خود مطلع كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه اين اثر بتواند در تصميم‌گيري مناسب زنان در انتخاب شيوه زايمان (طبيعي يا سزارين) اطلاعات مفيدي به مخاطبان ارائه دهد و قدمي در انتخاب صحيح روش زايمان و رفع موانع و نقايص آن در راستاي سلامتي مادر و نوزاد براي نسل حال و آتي بردارد.
در اين نشست، استاد دانشگاه يزد در نقد كتاب «پديده زايمان طبيعي يا خلق اجتماعي سزارين» گفت: درگذشته، بسياري از امور انسان‌ها به‌مثابه وقايع طبيعي و امور عادي زندگي روزمره تلقي مي‌شد اما امروزه پزشكي به آن‌ها ورود كرده و به‌اصطلاح همه‌چيز تحت سلطه پزشكي درآمده است.
احمد ساداته كلاتي در تحليل انتقادي خلق سزارين در ايران با يادآوري روابط مختل شده پزشك - بيمار، افزود: نظام سلامت با رايگان كردن زايمان طبيعي سعي در تشويق آن‌ها دارد اما امروزه سزارين يك ارزش اجتماعي و نوعي فرهنگ شده است و در چنين شرايط نبايد كاهش آمار سزارين را انتظار داشت.
استان يزد داراي حدود 100 هزار دانشجوست كه در 68 مركز آموزش عالي به تحصيل مشغول هستند؛ از اين تعداد حدود 14 هزار نفر در دانشگاه يزد تحصيل مي‌كنند.
دانشگاه يزد افزون بر 400 عضو هيات علمي و100 رشته تحصيلي دارد.
استان يزد بر پايه سرشماري آبان ماه سال 1395، يك‌ميليون و 138 هزار نفر جمعيت دارد كه 85 درصد در 21 شهر و بقيه در روستاها و آبادي‌ها زندگي مي‌كنند.
7532/ 2047/