هواي اروميه ناسالم براي گروه هاي حساس است

اروميه- ايرنا- معاون پايش اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي گفت: گزارش هاي رسيده از ايستگاه هاي سنجش آلاينده هاي هواي اروميه بيانگر بروز پديده وارونگي دما و ناسالم شدن هوا در روز /پنجشنبه/ است.

سعيد موسوي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: هواي اروميه از نظر منواكسيدكربن، ازن، دي اكسيدنيتروژن و دي اكسيدگوگرد پاك، ذرات معلق كمتر از 10ميكرون سالم و از نظر ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون ناسالم براي گروه هاي حساس با شاخص 104 است.
وي پايداري و سرد بودن هوا را علت اين پديده بيان كرد و گفت: با گرم شدن هوا، بارندگي و وزش باد وارونگي دما رفع مي شود.
وي با اشاره به اينكه اين موضوع گذرا به زودي رفع مي شود، بيان كرد: با توجه به اين آلودگي مردم مي توانند به فعاليت هاي روزمره خود بپردازند ولي توصيه مي شود كه كودكان و افراد كهنسال و بيماران قلبي و تنفسي كمتر و در موارد ضروري از منزل خارج شوند و در صورت خروج نيز از ماسك هاي ويژه استفاده كنند.
موسوي با اشاره به اينكه آذربايجان غربي در سال جاري 25 روز هواي پاك، 213 روز هواي سالم، پنج روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس و سه روز ناسالم داشت، افزود: اين استان در سال گذشته 31 روز پاك، 207 روز سالم، هفت روز ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز ناسالم داشت و روز خطرناكي براي آن ثبت نشده است.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي استاني كوهستاني با آب و هواي سرد است كه اغلب در فصل هاي سرد سال مركز آن اروميه با پديده وارونگي دما و انباشت آلاينده ها در برخي مناطق مركزي و پرتردد شهري مواجه مي شود.
اين استان داراي هشت ايستگاه سنجش آلاينده هاي هواست كه در شهرهاي اروميه، سلماس، خوي، بوكان و سردشت نصب و مشغول به فعاليت هستند.
در شاخص AQU عدد صفر تا 50 بيانگر هواي پاك، 51 تا 100 سالم، 101 تا 150 ناسالم براي گروه هاي حساس، 151 تا 200 ناسالم، 201 تا 300 خيلي ناسالم و بالاي 300 خطرناك است.
7129/7125