طرح هاي بازآفريني خمين به 540 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

خمين - ايرنا - شهردار خمين گفت: اجراي 38 طرح تعريف شده در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري به 540 ميليارد ريال اعتبار نياز داد.

«ابوالفضل مرتضيان» روز چهارشنبه در نشست بررسي طرح هاي بازآفريني افزود: 237 هكتار از يك هزار و 252 هكتار وسعت شهر معادل 19 درصد، بافت فرسوده است كه به اجراي طرح بازآفريني نياز دارد.
وي ادامه داد: 30 درصد جمعيت شهر در بافت هاي فرسوده در 20 محله سكونت دارند كه از اين 20 محله 13 محله در حوزه بازآفريني تعريف شده است.
شهردار خمين افزود: براي بازآفريني سه محله در اولويت قرار دارد كه نيازمند تامين پنج هزار و 400 تن قير است.
مرتضيان ادامه داد: يك ميليارد و 810 ميليون ريال يارانه براي صدور پروانه ساخت در محل هاي اولويت دار اجراي طرح بازآفريني پرداخت شده است.
وي بيان كرد: طرح بازآفريني در سه شهر اراك، خمين و ساوه در محدوده هاي تاريخي شهرها، پهنه هاي نابسامان مياني، بافت فرسوده، سكونتگاه هاي غيررسمي، پهنه هاي شهري با پيشينه روستايي و اراضي و محدوده هاي ناكارآمد با كاربري ناهمگون شهري در دست اجرا است.
مرتضيان گفت: براي اجراي طرح بازآفريني در خمين طرح هاي مطالعاتي اجرا شده و بهسازي و نوسازي بافت فرسوده به منظور كنترل پهنه‌هاي شناسايي شده، در دستور كار است.
وي ادامه داد: بافت فرسوده شهر در قالب سه پهنه قديم، مياني و پيراموني به منظور احياي كالبدي، انسجام هويتي و رونق اقتصادي تدوين شده است.
وي توضيح داد: در گام نخست محدوده بافت فرسوده خمين با نگاه كارشناسي و با تخصص هاي اسلوب شهري مطالعه و در هماهنگي با طرح‌هاي بالادست، جايگاه محدوده در مجموعه شهري مشخص و راهبردهاي هدايت كننده مداخله در آن تدوين شده است.
شهردار خمين اظهار داشت: در گام دوم نيز بر مبناي راهبردهاي ساختاري، طرح تفضيلي در قالب يك چارچوب طراحي شهري براي هدايت توسعه تهيه و با بررسي دقيق و گونه ‌شناسي فرسودگي ‌ها، سياست‌‌ گذاري انجام شده است.
مرتضيان افزود: در صورت همكاري شهروندان متقاضي نوسازي و ارايه تسهيلات كم بهره از سوي بانك هاي عامل به متقاضيان، در آينده مي توان چهره بافت فرسوده شهر را متحول كرد.
شهردار خمين ادامه داد: در طرح بازآفريني خمين از مجموع محله هاي مشخص شده شهر خمين، سه محله همجوار بيت تاريخي امام خميني(ره)، اسماعيل بيگي و محسن آباد در اولويت اجراي بهسازي و نوسازي قرار گرفته اند.
وي اضافه كرد: در اين راستا طرح 24 متري يادگار امام، مجتمع آفتاب و خيابان فردوسي اين شهرستان در حال اجرا است.
فرماندار خمين نيز در اين نشست گفت: نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و افزايش كيفيت زندگي در بافت هاي ناكارآمد از اهداف اجراي طرح هاي بازآفريني شهري است.
«احمد طهراني» افزود: عمومي كردن دغدغه احياي بافت هاي فرسوده و مشاركت مردم در بهسازي و نوسازي محلات فرسوده با استفاده از ظرفيت هاي سمن ها، نخبگان و معتمدان محلي در بازآفريني ضروري است.
وي بيان كرد: اگر چه هنوز سكونت گاه هاي غير رسمي و محدوده هاي حاشيه نشين اين شهر مشخص و مصوب نشده است اما براي اجراي طرح باز آفريني، محلات هدف بايد شناسايي و اولويت بندي شوند.
شهرستان خمين، جنوبي ترين شهرستان استان مركزي محسوب مي شود و از شمال به شهرستان اراك و سربند و داراي 2 هزار و 394 كيلومتر مربع وسعت و 105 هزار نفر جمعيت است.
7277/3075