جمعيت حيات وحش خراسان شمالي رو به افزايش است

بجنورد-ايرنا- كارشناس مسئول نظارت بر حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي گفت: نتايج اوليه سرشماري نشان مي دهد كه جمعيت حيات وحش در مناطق مختلف استان روند رو به افزايش دارد.

محمدحسين صالحي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اساس مشاهدات محيط بانان و نتابج اوليه سرشماري، شمار گونه هاي مختلف قوچ، ميش، كل و بز در مناطق مختلف تحت مديريت محيط زيست استان روند رو به افزايش دارد.
وي با بيان اينكه طرح شماري هنوز به پايان نرسيده و در مراحل پاياني است افزود: سرشماري مياندشت جاجرم به عنوان آخرين منطقه، امروز انجام مي شود.
صالحي خاطرنشان كرد: با وجود خشكسالي و مشكل تامين علوفه، شاهد روند رو به افزايش جمعيت حيات وحش هستيم و اين امر با مديريت براي تعليف و تغذيه دستي وحوش صورت گرفته است.
وي گفت: البته هنوز هم خشكسالي، كاهش منابع آبي و كمبود توليد علوفه در مراتع، يك دغدغه در زمينه حيات وحش است.
كاهش منابع آبي سبب شده تا برخي گونه ها در نزديكي هاي روستاها حضور يابند و بعضا سبب خسارت به مزارع و باغ هاي كشاورزان شوند.
كارشناس مسئول نظارت بر حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي تصريح كرد: حضور گونه هاي مختلف وحوش سالوك و ساريگل در نزديكي هاي روستاهاي اطراف منطقه، با خسارت هايي به كشاورزان همراه بوده است.
در خراسان شمالي 65 گونه پستاندار از 197 گونه موجود در كشور زيست دارند و 141 گونه پرنده از 532 گونه موجود، 68 خزنده از 228 گونه كشور، چهار گونه خزنده دوزيست از 20 گونه موجود و هشت گونه ماهي و آبزي از 160 گونه آبزي موجود در كشور زيست مي كنند.
برخي از اين گونه ها نظير يوزپلنگ، بالابان، هوبره، كبك دري و كركس مصري در طبقه بندي اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت در رده‌هاي بحراني و در حال انقراض قرار دارند.
اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي سالوك، ساريگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت شده قرخود، گلول، سراني و پناهگاه حيات وحش مياندشت جاجرم را مجموعا با گستره 194 هزار و 141 هكتار مديريت مي كند.
7185/ 6042

سرخط اخبار استان‌ها