آب ورودی به دریاچه ارومیه ٥٢ درصد كاهش یافته است

تهران- ایرنا- مسول واحد برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: طی ٢٠ سال گذشته ٥٢ درصد آب ورودی و ٢٠ درصد آب تجدیدپذیر دریاچه ارومیه كاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، «علی حاجی مرادی» امروز چهارشنبه در نشست بررسی تاثیر جاده میانگذر شهید كلانتری بر خشكی دریاچه ارومیه با اشاره به این پرسش كه آیا ٢٠ سال خشكسالی و كاهش منابع آب باعث خشك شدن دریاچه شده است، افزود: سال هایی داشتیم كه میزان بارندگی از میانگین ٤٠ ساله هم بیشتر بود اما همچنان شاهد كاهش تراز آب دریاچه بودیم.
وی ادامه داد: در این میان نقش كشاورزی بسیار حایز اهمیت است؛ اما می بینیم با وجود شرایط سخت دریاچه و كاهش سطح تراز نیز نتوانست تغییری در تصمیمات سیاستگذاران ایجاد كند به این معنا كه نه تنها سطح زیر كشت كاهش نیافت بلكه افزایش نیز یافت.
حاجی مرادی اظهار داشت:دریاچه ارومیه بین سال های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٣ با خشكسالی شدید مواجه بود ، حدود ٤٨ درصد روان آبها كاهش یافت اما كشاورزی همچنان با شدت بیشتری ادامه داشت.
وی ادامه داد: در این راستا بررسی ها نشان داد كه درآمد كشاورزان آذربایجان غربی در سال ٧٦ از متوسط كشوری بالاتر بود اما از سال ٩٠ به بعد از متوسط كشوری كمتر بوده است، این نشان می دهد افزایش مصرف آب افزایش درمد را به همراه نداشته است.
حاجی مرادی گفت: استراتژی ستاد احیای دریاچه ارومیه بر احیای آن و رسیدن به توسعه پایدار با استفاده از آبهای حوضه آبریز خودش است.
وی افرود: اكنون میزان مصرف اب ٥ هزار و ٣٥٠ میلبون مترمكعب از ٧ میلیارد متر مكعب آب تجدید پذیر در حوضه آبریز است یعنی ٧٥ درصد مصرف می شود كه می خواهیم آنرا به ٤٥ درصد برسانیم.
حاجی مرادی ادامه داد: طی ١٢ سال گذشته دریاچه ارومیه نوسانات ترازی شدیدی را تجربه كرده اما هرگز خشك نشده است ، بارش در این سالها بین ١٨٠ تا ٣٧٠ میلیمتر متغیر بوده است.
وی تاكید كرد: اما طی ١٠٠ سال اخیر دریاچه هیچ وقت وارد این شرایط بحرانی ٢٠ سال اخیر نشده بود بر این اساس سال ٩٢ ستاد احیای دریاچه تشكیل و تیرماه ٩٣ راهكارهای آن مصوب شد.
مسول واحد برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: بررسی ها نشان داد دریاچه برای رسیدن به تراز اكولوژیك سالانه به سه هزار و ٤٢٨ میلبون متر مكعب آب نیاز دارد.
حاجی مرادی اظهار داشت: تراز اكنون دریاچه ارومیه نسبت به سال ١٣٩٣ نشان می دهد حدود هشت سانتیمتر كمتر است در حالیكه با توجه به كاهش بارندگی و روان آبها باید اكنون ١٢٠ سانتیمتر كمتر می بود.
وی به اقدامات ستاد احیا اشاره كرد و افزود: ٦١ درصد از مناطق فوق بحرانی گرد و غبار در حوضه تثبیت شده كه هم زیر آب رفتند و هم اقدامات فیزیكی صورت گرفته است.
حاجی مرادی گفت: با توجه به برخی نظرات در خصوص تاثیر میانگذر دریاحه ارومیه بر خشك شدن آن ، بررسی آن در سال ٩٦ به سازمان مخیط زیست سپرده و سازمان نیز اجرای آن را به دانشگاه تبریز ابلاغ و كارها اغاز شد.
وی افزود:نتایج خوبی از بررسی تاثیر میانگذر به دست امد كه جمع بندی و اجرای پیشنهادات باید با همكاری تمام دستگاه ها انجام شود.
علمی ٩٠١٤**1440