جشنواره فيلم وارش؛ پنجره اي رو به ديپلماسي فرهنگي

ساري - ايرنا- جشنواره بين المللي فيلم وارش كه تا كنون هشت دوره آن در مازندران برگزار شده و مقدمات برگزاري نهمين دوره آن در حال انجام است، مي تواند به يك برند بين المللي در گردشگري هنري براي ايران، بويژه در جامعه هدف كشورهاي همسايه تبديل شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، جشنواره ها علاوه بر كاركرد فرهنگي يا هنري با محوريت موضوع و حوزه هاي فعاليتشان، جايگاهي اثرگذار در عرصه هاي اجتماعي نيز دارند.
جذب گردشگر به جوامع برگزار كننده جشنواره هاي مطرح جهاني و منطقه اي نقش مؤثري در رونق اقتصادي جوامع ميزبان دارد و سبب شده كه گردشگري هنري به يكي از شاخه هاي مهم گردشگري در دنيا تبديل شود. بر همين اساس نقش جشنواره هاي بزرگ و مطرحي مانند كن فرانسه در رونق كسب و كار شهرهاي ميزبان يا حتي ساير شهرهاي اين كشور مشهود است.
تجربه موفق ايران در برگزاري جشنواره هاي بزرگي مانند فجر نشان مي دهد كه ظرفيت برگزاري چنين رويدادهايي وجود دارد، اما كمتر ديده شده كه جشنواره اي در استان ها به يك برند بين المللي تبديل شود و بتواند تحولي را در جامعه ميزبان رقم بزند.
جشنواره بين المللي فيلم وارش كه از سال 1378 با چنين هدفي پايه گذاري شده است، اكنون در نهمين دوره مي تواند در كنار نگاه تخصصي و حرفه اي، گام هاي محكم تري براي اثرگذاري اجتماعي در منطقه ميزبان بردارد.
دبير نهمين جشنواره بين المللي فيلم وارش در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اين كه اين جشنواره مي تواند نمونه موفقي از جشنواره هاي بين المللي و منطقه اي در ايران باشد، گفت: شهر كوچك ساحلي كن سال هاست كه به عنوان يكي از مراكز اصلي سينمايي جهان محسوب مي شود و بسياري از قراردادهاي سينمايي در روزهاي برگزاري اين جشنواره در همين شهر منعقد مي شود و ما در مازندران مي توانيم نمونه كوچكي از چنين جشنواره اي را داشته باشيم و وارش بهترين موقعيت براي تبديل شدن به اين برند فرهنگي و اقتصادي است.
مهدي قربان پور با تاكيد بر اين كه نگاه به وارش بايد بين المللي باشد، افزود: با كمي برنامه ريزي و مديريت درست مي توان چنين شرايطي را براي جشنواره فيلم وارش ايجاد كرد و نگاه مان هم منتفع شدن تمام مازندران و مناطق مستعد از برگزاري اين جشنواره است.
وي گفت: درآمدي كه شهر كوچك و ساحلي كن فرانسه از ميزباني گردشگران در روزهاي برگزاري اين جشنواره به دست مي آورد بسيار زياد است و در واقع تمام اجزاي آن شهر و شهرهاي ديگر فرانسه براي برگزاري مناسب كن منسجم و متحد مي شوند و اين اتفاق بايد در مازندران هم بيفتد.
قربان پور با اظهار اين كه جشنواره وارش متعلق به تمام مازندران است، افزود: به همين دليل در كمك گرفتن از ظرفيت هاي موجود براي برگزاري هر چه بهتر اين جشنواره هيچ گونه نگاه منطقه اي نداريم و از هر ظرفيتي كه بتواند وارش را به يك برند بين المللي در فرهنگ هنر و گردشگري هنري تبديل كند كمك مي گيريم.
دبير نهمين جشنواره بين المللي فيلم وارش از استقبال دستگاه ديپلماسي كشور براي حمايت از اين جشنواره نيز خبر داد و گفت: مركز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه براي حمايت از جشنواره فيلم وارش در مسائل بين الملل و منطقه اي استقبال كرد.
وي با بيان اين كه نگرش محوري وارش به فرهنگ عامه در گستره منطقه اي مورد توجه كارشناسان مسائل بين الملل نيز قرار گرفته است، افزود: اخيرا ديداري با آقاي بهرام قاسمي سخنگو و رئيس مركز عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه داشتم كه در اين ديدار گفت و گوهايي در مورد فعاليت هاي بين المللي جشنواره فيلم وارش انجام شد و اين مسئول دستگاه ديپلماسي نيز ضمن تاييد روند موجود در جشنواره فيلم وارش، استقبال خوبي از نگاه بين المللي جشنواره فيلم وارش و بخش بين المللي اين جشنواره داشت.
وي ادامه داد: مذاكرات ما حول محور جشنواره وارش و تعاملات بين منطقه اي براي برگزاري هر چه بهتر اين جشنواره بود كه مورد تاييد و استقبال اين مسئول قرار گرفت و تاكيد رئيس مركز عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه اين بود كه به واسطه اين جشنواره مي توانيم تعاملات خوبي با كشورهاي حوزه درياي خزر داشته باشيم و بر همين اساس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در مازندران را مامور كرد كه در مسائل بين الملل از جشنواره وارش حمايت كند.
در همين حال علي نجفي خوشرودي نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي كه زماني سفير ايران در يكي از كشورهاي حوزه درياي خزر بود معتقد است رويدادهايي مانند جشنواره وارش يك ظرفيت بسيار مهم فرهنگي و هنري براي گسترش تعاملات فرهنگي ميان كشورهاي حوزه درياي خزر است.
وي با تاكيد بر اين كه از همين منظر هم پيگير براي جذب اعتبارات مربوط به اين جشنواره است، گفت: رويدادهاي فرهنگي و هنري ميتوانند فرصت وظرفيت باشند و جشنواره وارش يكي از ظرفيت هاي هنري و فرهنگي بسيار مهم براي ايران، مخصوصاً براي استان هاي شمالي محسوب مي شود.
نجفي خوشرودي تاكيد كرد: برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري يكي از بهترين راه هاي شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني و به وجود آوردن گردش مالي در صنعت گردشگري است.
جشنواره فيلم وارش در صورت استمرار حمايت مسئولان و درك اهميت و جايگاهي كه برگزاري جشنواره ها در تعاملات بين المللي و منطقه اي دارند بين مديران استان و همچنين القاء اين اهميت به جامعه، امكان تبديل شدن به يك برند فرهنگي را دارد و مي تواند به دوسالانه اي معتبر در شمال ايران تبديل شود.
توجه به فرهنگ عامه مهم ترين رويكرد اين جشنواره است و همين موضوع مي تواند نقطه اتصال قدرتمندي بين وارش و جامعه ايجاد كند.
نهمين جشنواره بين المللي فيلم وارش قرار است ارديبهشت 1398 برگزار شود و 30 دي ماه آخرين فرصت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره است.
9927/1654