دستگاه سنجش پی اچ و دما در دانشگاه خلیج فارس بازطراحی شد

بوشهر-ایرنا- استادیار گروه مهندسی برق دانشكده مهندسی دانشگاه خلیج فارس گفت: دستگاه سنجش پی اچ و دما (بصورت دیجیتال و گزارش همزمان به كامپیوتر) توسط یك تیم دانشجویی این دانشگاه بازطراحی شد.

PH مخفف potential of hydrogen به پتانسیل هیدروژن اشاره دارد و در واقع یك كمیت لگاریتمی برای بررسی غلظت یون هیدروژن در آب است و میزان اسیدی و بازی (قلیایی بودن ) محیط را نشان می دهد.
امین ترابی جهرمی روز سه شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: تحقیق برای تولید این دستگاه در سال ١٣٩٦با كار بر روی سنسورپی اچ بعنوان پروژه درس آزمایشگاهی و در محل آزمایشگاه سیستم های كنترل دیجیتال هوشمند در یك گروه 2 نفره دانشجویی آغاز شد.
وی بیان كرد: با پیشنهاد استاد راهنما طرح تكمیلی این موضوع برای تبدیل دستگاه به یك نمونه آزمایشگاهی بعنوان پروژه كارشناسی دانشجو تعریف شد.
ترابی جهرمی اظهارداشت: در طرح تكمیلی پس از تبدیل دستگاه بصورت یك محصول با چندین قابلیت و طراحی رابط كاربری مناسب و ارتباط با كامپیوتر در سال ٩٧ كار بر روی طراحی جعبه مناسب و مدل عرضه در بازار و انجام آزمون های دوام عملكرد به اتمام رسید.
وی ادامه داد: این محصول با همت و تلاش احمد غلامی دانشجوی سال اول كارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش كنترل دانشگاه خلیج فارس اكنون بصورت یك محصول نیمه صنعتی آماده كاربرد بصورت طولانی مدت در محیط های آزمایشگاهی است.
ترابی جهرمی افزود: این دستگاه كه قابلیت نصب روی استند آزمایشگاهی دارد هم ‌اكنون با قیمتی رقابتی، ظاهری باز طراحی شده، خدمات پس از فروش و ضمانتنامه مناسب آماده حضور در بازار است.
وی یادآورشد: حساسیت بالا در اندازه گیری، ساختار ساده و كوچك، كیفیت بالای ساخت به همراه بدنه ای محكم از دیگر مزیت های این دستگاه باز طراحی شده است.
ترابی جهرمی گفت: دانشگاه خلیج فارس فرآیند آموزش استعدادهای جوانان بومی استان و سایر جوانان این مرز و بوم را با رویكردی تقاضا محور و آینده نگر در راستای تحقق ایده یك دانشگاه بین المللی كارآفرین دنبال می‌كند.
7212/6045