مربي تيم ملي شمشيربازي: در بخش تيمي دستاورد بزرگي كسب كرديم

تهران- ايرنا- مربي تيم ملي اسلحه سابر شمشيربازي با اشاره به اينكه در مسابقات جام جهاني شمشير بازي اسلحه سابر كلاس A جوانان در بخش تيمي دستاورد بزرگي كسب كرديم، گفت: ما خوب بازي كرديم و توانستيم در اين رقابت ها مدال برنز را بدست بياوريم.

«رضا پيكر آرا» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: نسبت به سال هاي گذشته، بازيكنان قدرتمندتري در اين رقابت ها حضور يافتند. در اين دوره از مسابقات 12 كشور شركت كردند كه در آن تيم هاي قدرتمند بلاروس، اسپانيا و روماني نيز ديده مي شد.
وي با اشاره به اينكه در رده سني نوجوانان و جونان در اين چند سال خوب كار كرديم، اظهار داشت: بازيكن هاي ما چون اميراحمد اميني كه برنز انفرادي سال گذشته را كسب كرد، امسال در رده سني بزرگسالان قرار گرفت و به طور كامل تركيب تيممان نسبت به سال گذشته عوض شد بنابراين در انفرادي با توجه به شرايط اقتصادي و بي ثباتي ارز بسيار كمتر شرايط حضور در مسابقات بين المللي را داشتيم.
مسئول فني اسلحه سابر ادامه داد: سخت است كه تيم ما مثل تيم هاي ديگر كه در طول سال در تقويم فدراسيون جهاني شمشيربازي ( FIE) شركت مي كنند، به موفقيت در انفرادي دست يابد زيرا به جز اميرحسين شاكر، ديگر بازيكنان تنها تجربه حضور در مسابقات قهرماني آسيا در سال گذشته را داشته اند.
پيكر آرا با بيان اينكه سال هاي قبل عدم حضور تيم ملي در مسابقات بين المللي سبب پايين آمدن رنكينگ آنها شد، گفت: اگر بخواهيم جايگاه بچه هاي ما در سطح بين المللي حفظ شود بايد در مسابقات تقويم فدراسيون جهاني شركت كنيم.
مسابقات جام جهاني شمشير بازي اسلحه سابر كلاس A جوانان و نوجوانان به ميزباني تهران سوم و چهارم آذر ماه برگزار و در بخش انفرادي با حذف سابريست هاي ايران همراه شد و در بخش تيمي نيز شمشيربازان ايران مدال برنز كسب كردند و رضا پيكر آرا به عنوان داور مسابقات در بخش تيمي و انفرادي حضور يافت.
ورزشي ** 9128 **2024