پژوهش بايد به يك امر عمومي تبديل شود

يزد - ايرنا - سرپرست استانداري يزد گفت: پژوهش بايد به يك امر عمومي تبديل شود و تمام اقشار جامعه درگير اين موضوع شوند.

به گزارش ايرنا محمد علي طالبي روز دوشنبه در كارگروه پژوهش استان با اشاره به اينكه بايد پژوهش هاي كاربردي در جامعه ارائه شود افزود: پژوهشي مورد حمايت قرار گيرد كه علاوه بر تقويت سطح علمي در جامعه و دانشگاه‌ها منجر به رفع مشكلات شود.
وي اظهار داشت: در حوزه پژوهش‌هاي فناورانه مشكل كمتري وجود دارد اما در بسياري از پژوهش‌ها در حوزه‌هاي ديگر كه صورت مي گيرد موضوع خوبي براي پژوهش انتخاب مي شود اما وقتي كه اين پژوهش به مرحله استراتژي، راهبردها و نتيجه گيري مي‌رسد، چيز خاصي براي ارائه ندارد و يا حتي پيشنهاداتي در آن داده مي شود كه با قوانين كشور تعارض دارد.
طالبي افزود: بنابراين بايد در تقويت رويكرد انتخاب پژوهش‌هاي برتر دقت نظر داشته باشيم و پژوهش هاي اثر گذار ارائه كنيم تا بسياري از مسائل و مشكلات به ويژه در بخش صنعت استان رفع شود.
سرپرست استانداري يزد ادامه داد: خوشبختانه در حوزه آموزش‌ و پرورش و آموزش‌هاي بنيادين استان توجه به تحقيق و پژوهش نسبت به گذشته بيشتر مورد توجه قرارگرفته ، ضرورت دارد تا اين مهم به ساير بخش‌ها و اقشار جامعه تسري پيدا كند.
2088/ 6197