۵ آذر ۱۳۹۷،‏ ۱۸:۳۵
کد خبر: 83113466
۰ نفر
پايش ذخاير آبزيان كف زي آغاز شد

بندرعباس - ايرنا - رييس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان گفت: گشت هاي دريايي طرح تحقيقاتي پايش ذخاير ماهيان كف زي در محدوده آبهاي هرمزگان آغاز شد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان محمد صديق مرتضوي روز دوشنبه افزود: تيمي متشكل از محققان زيست شناس و بوم شناس دريايي پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان پايش ذخاير ماهيان كف زي و عوامل محيطي را در آب هاي خليج فارس و درياي عمان برعهده دارند.
وي ادامه داد: ذخاير ماهيان كفزي و عوامل محيطي از منطقه ميداني در شرق جاسك تا منطقه راس نايبند در غرب پارسيان در دو بخش 16 و 18 روزه بررسي مي شود.
بنا به اظهار رييس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان گفت نمونه برداري از ماهيان در 120 ايستگاه تعيين شده قبلي در اعماقي بين 10 تا 100 متر در نواحي ساحلي و يا نزديك ساحل انجام مي گيرد.
مرتضوي اضافه كرد: پس از تفكيك و شناسايي ماهيان نمونه برداري شده بر روي عرشه شناور، تعداد و وزن هر گونه و همچنين اندازه طول ماهيان ثبت مي شود.
وي ياد آور شد: اطلاعات ثبت شده در ايستگاه هاي نمونه برداري شده پس از پردازش، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و از اين اطلاعات براي تحليل روند تغييرات مكاني زماني گونه اي ماهيان استفاده خواهد شد.
مرتضوي اشاره كرد: با مقايسه تغييرهاي گونه اي ماهيان در دوره هاي زماني سالانه مي توان به تحليلي نسبي از نوسان ذخيره ماهيان در مناطق مختلف خليج فارس و درياي عمان دست يافت كه اين به مديريت ذخاير ماهيان در حال بهره برداري كمك مي كند.
رييس پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان خاطر نشان كرد: نتيجه اين پايش در تصميم گيري هاي مديريت شيلاتي استان استفاده خواهد شد.
مرتضوي ياد آور شد: از طرف ديگر به منظور بررسي تاثير شرايط محيطي دريا بر ذخاير ماهيان كفزي هرمزگان اقدام به نمونه برداري همزمان از توده آب و رسوبات بستر دريا در 20 ايستگاه نمونه برداري مي شود.
وي افزود: با بهره برداري از تجهيزات مذكور، شرايط محيطي ثبت و نمونه هاي جمع آوري شده به آزمايشگاه هاي پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان انتقال داده شده و مورد آناليز قرار مي گيرند.
اطلاعات حاصله سيماي شرايط محيطي همانند دما، شوري و همچنين آلاينده هاي نفتي و فلزهاي سنگين در صيدگاه هاي كفزيان خليج فارس و درياي عمان در محدوده هرمزگان را ترسيم خواهد كرد.
3219 /6048

سرخط اخبار استان‌ها