كندوهای زنبور عسل در استان اردبیل افزایش یافت

اردبیل - ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان اردبیل از افزایش تعداد كندوهای زنبور عسل در این استان خبر داد.

به گزارش ایرنا ، نوبخت اژدری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس نتایج بدست آمده از آمارگیری امسال، در این استان 360 هزار و 386 كندوی مدرن و هزار و 275 كندوی بومی یا سنتی وجود دارد.
وی گفت: میزان تولید عسل در زنبورستان های استان در سال جاری پنج هزار و 635 تن می باشد.
او افزود: میانگین تولید در كندوهای سنتی سه كیلو و 570 گرم و در كندوهای مدرن 15 كیلو و670 گرم است.
وی همچنین اظهارداشت: تعداد زنبورداران استان سه هزار و 168 نفر و كارگران شاغل در این بخش 2 هزار و 250 نفر هستند كه در مجموع برای پنج هزار و 418 نفر اشتغالزایی مستقیم بوجود آورده است.
وی افزود: مقدار تولید ژله رویال در این استان با احتساب تجاری و خود مصرفی 2 هزار و 687 گرده گل ، سه هزار و 652 برموم و 92 هزار و 501 كیلوگرم موم است.
6018/6016