سليچ منطقه اي محروم از زير ساخت هاي شهري در آبادان

آبادان - ايرنا - اهالي سليچ آبادان با گله مندي از وضعيت نابسامان اين منطقه شهري بر اين باورند كه سليچ به روستا بيشتر شبيه است چرا كه تاكنون مسئولان نتوانسته اند به وضعيت اين منطقه محروم از امكانات سر و سامان دهند.

به گزارش ايرنا منطقه سليچ واقع در ورودي شهر آبادان به نمادي از محروميت، بي سر و ساماني، انباشت زباله و خانه هاي مخروبه تبديل شده و تنها نام شهر را يدك مي كشد چرا كه به روستا بيشتر شبيه است.
آباداني منطقه سليچ آبادان نيازمند نگاه جامع شهرداري و سازمان منطقه آزاد اروند است. چرا كه اين منطقه سالهاست كه از شاخص هايي چون عمران شهري و ديگر زير ساخت ها محروم مانده است.
گله مندي از عملكرد شهرداري در بخش هاي مختلف عمراني و خدماتي و پيگيري شوراي اسلامي شهر تنها مطالبه اهالي منطقه سليج آبادان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي مي باشد.
يكي از اهالي منطقه سليچ در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: بيش از 80 درصد خيابان هاي اين منطقه فاقد زيرساخت هاي شهري است و در زمان بارندگي اين منطقه به باتلاق تبديل مي شود.
وي كه خود را مجيد عيداني معرفي كرد اظهار داشت: با گذشت سالها از پايان جنگ تحميلي در منطقه سليچ هنوز آثار خرابي ناشي از جنگ در اين منطقه احساس مي شود.
اين شهروند آباداني اظهار داشت: انباشت نخاله و زباله در كنار خيابان هاي فاقد آسفالت زندگي در اين منطقه را براي اهالي سليچ سخت كرده است.
يكي ديگر از اهالي منطقه سليچ نيز گفت: شهرداري آبادان خيابان كشي و آسفالت اين منطقه را بطور كلي كنار گذاشته و تنها به چند نقطه مركزي شهر توجه مي كند.
حسين آلبوغبيش اظهار داشت: اين منطقه از پايان جنگ تحميلي تاكنون مورد بي مهري مسئولان قرار گرفته و 30 سال است كه هيچ زيرساختي در اين منطقه اجرا نشده است.
وي افزود: در حاليكه بارش باران همواره سبب خوشحالي مردم مي شود اما در منطقه سليچ يكي از نگراني هاي اهالي به دليل وضعيت نامناسب زير ساخت ها بارندگي است.
اين ساكن منطقه سليچ اظهار داشت: شهرداران قبلي آبادان براي اين منطقه كوچكترين امكاناتي مهيا نكردند ولي انتظار مي رود شهردار فعلي كه از جوانان بومي اين شهر است نگاه جامع و ويژه تري به اين منطقه محروم شهري داشته باشد تا اهالي سليچ هم شهرنشيني را احساس كنند.
وي افزود: آب گرفتگي معابر در زمان بارندگي از جمله مشكلات اين منطقه بوده كه بايد از سوي مسئولان شهري برطرف شود.
يكي ديگر از ساكنان منطقه سليچ با بيان اينكه اهالي اين منطقه بيشترين مشاركت را در انتخابات شورا داشته اما از كمترين خدمات شهري بهره مند مي باشند گفت: اين منطقه با وجود جمعيت قابل توجه ساكن كمتر از سوي مسئولان شهرداري و شوراي شهر آبادان ديده شده است.
مريم بغلاني اظهار داشت: خيابان هاي اصلي و فرعي منطقه سليچ وضعيت مناسبي از نظر زير ساخت و آسفالت ندارند ضمن اينكه بوي نامطبوع زباله هاي پراكنده در اين منطقه اهالي را آزار مي دهد.
شهردار آبادان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا وضعيت سليچ را از نظر زير ساخت هاي شهري نامناسب توصيف كرد و گفت: بايد براي ايجاد زيرساخت ها در اين منطقه تامين اعتبار شود.
حسين حميدپور اظهار داشت: براي جلوگيري از دوباره كاري قبل از اجراي آسفالت و معابر شهري در منطقه سليچ ابتدا بايد شبكه فاضلاب و گاز اين منطقه اجرا شود تا پس از آن شهرداري وارد عمل شود.
وي افزود: در نشست با مديران ساير دستگاه هاي خدماتي مقرر شد ابتدا اين دستگاه ها خدمات مورد نياز اهالي اين منطقه را فراهم كنند تا پس از آن شرايط براي ايجاد زيرساخت هاي شهري از سوي شهرداري آبادان فراهم شود.
شهردار آبادان گفت: متاسفانه پس از جنگ تحميلي و در دوران بازسازي به منطقه سليچ توجه لازم نشد و اكنون وضعيت اين منطقه بسيار حاد و اسفناك شده است.
رئيس اداره گاز آبادان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: كار شبكه گذاري در منطقه سليچ به اتمام رسيده و حدود 20 درصد ديگر از اين منطقه نياز به انشعاب گاز دارد.
فرزاد فرجي اظهار داشت: براي تكميل پروژه هاي گازكشي در منطقه سليچ، پيمانكار مشخص شد و پيگيري لازم براي نصب انشعاب هاي گاز باقي مانده در حال انجام است.
سليچ غربي و شرقي يكي از مناطق ورودي شهر آبادان از سمت ماهشهر و اهواز است كه حدود چهار هزار خانوار در آن سكونت دارند.
7104/6068