تداوم حضور پدرخوانده ها پشت ميز هيات هاي ورزشي مازندران

ساري- ايرنا- با گذشت حدود 10 روز از پايان مهلت خروج بازنشستگان از پست هاي مديريتي و با وجود تاكيد بر شمول اين قانون براي روساي هيات هاي ورزشي، به نظر مي رسد رييسان بعضي از هيات ها در مازندران همچنان بر ماندن در مناصب خود اصرار دارند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، در مازندران روساي هيات هاي فوتبال، كشتي، اتومبيلراني، هاكي، شمشيربازي، پزشكي ورزشي مشمول اين قانون شدند و تاكنون روساي سه هيات هاكي؛ شمشيربازي و پزشكي ورزشي از سمتشان كنار رفتند .
اگرچه در هيات شمشير بازي پسر جانشين پدر شد و علت آن هم تصدي دبيري هيات توسط وي و مشورت با فدراسيون بوده، ولي به نظر مي رسد روساي سه هيات ورشي ديگر كشتي، فوتبال و اتومبيلراني با وجود تاييد احكام بازنشستگي و ابلاغ به آنها از سوي اداره كل حقوقي وزارت كشور، همچنان به دنبال راه فرار براي ماندن بر مسند مديريتي هستند.
هيات فوتبال مازندران كه رياستش را غلامرضا بهروان طي چهار دوره برعهده دارد، تاكنون هيچ واكنشي براي ترك اين پست از خود نشان نداده است.
برخي از آگاهان امور ورزشي مازندران معتقدند كه سرنوشت رييس هيات فوتبال استان به رفتن يا ماندن رييس بازنشسته فدراسيون فوتبال گره خورده است كه گويي به بهانه تعليق فوتبال ايران همچنان در جايش باقي مانده است تا نوعي دلگرمي براي روساي هيات هاي استاني باشد.
اصغر ثمربخش رئيس هيات كشتي مازندران هم يكي ديگر از بازنشستگاني است كه با قانون منع به كارگيري بايد جاي خود را به جوانان بسپارد كه ظاهرا با وجود اتمام مهلت قانوني هنوز استعفا نداده و همچنان بر اين مسند تكيه زده است.
رئيس هيات كشتي مازندران هم گويي به دليل سابقه چندين دوره اي رياست بر كشتي استان به عنوان ورزش اول اين خطه شمال كشور قصد رفتن ندارد با اين كه فدراسيون كشتي كشور در حال حاضر با سرپرستي اداره مي شود.
از ديگر روساي هيات ورزشي كه همچنان بر مسندش تكيه زده رئيس هيات اتومبيلراني و موتورسواري است كه تاكنون خبري از استعفايش نرسيده وسرپرست نيز براي اين هيات انتخاب نشده است.
مديركل ورزش و جوانان مازندران در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: براساس ابلاغ اداره كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان 6 هيات ورزشي استان مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان شدند كه شامل فوتبال، كشتي، اتومبيلراني، هاكي، شمشيربازي و پزشكي ورزشي است و ما نيز ابلاغيه اداره حقوقي وزارتخانه را براي آنها ارسال كرديم.
حبيب حسين زادگان افزود: تاكنون مجمع سه هيات ورزشي مازندران به اين بلاغيه قانون تن دادند و حاضر به كناره گيري از سمتشان شدند كه اداره كل ورزش و جوانان مطابق قانون براي هيات هايي كه كناره گيري كردند، حكم سرپرستي زده است.
وي گفت: مجمع 3 هيات ورزشي فوتبال، كشتي و اتومبيلراني با اين تفسير كه اين قانون شامل روساي هيات هاي ورزشي نمي شود، حاضر به كناره گيري نشدند و به دنبال پيگيري كارشان از وزارت ورزش و جوانان هستند.
مازندران افزون بر40 هيات ورزشي دارد.
مديركل ورزش و جوانان مازندران همچنين در باره شائبه بازنشتگي خودش هم كه چند ماهي است در فضاي مجازي بازتاب يافته، گفت: من پيش از دريافت حكم بازنشستگي اعاده به خدمت شدم و از لحاظ قانوني در زمره مستخدم دولت هستم.
حسين زادگان افزود: براساس ماده 103 قانون سازمان اموراداري و استخدامي اين قانون مشمول كساني مي شود كه داراي 35 سال خدمت و 65 سال سن باشند و اين در حاليست كه مدت زمان خدمتم كمي بيشتر از 30 سال است و مي توانم حدود پنج سال ديگر در دستگاه دولتي خدمت كنم.
وي گفت: با وجود اين كه از وزارت كشور به وزارت ورزش و جوانان مامور شدم، مدت ماموريتم نيز تا شهريور ماه 98 با درخواست وزارت ورزش تمديد شده است.
6982/1654

سرخط اخبار استان‌ها