كنفرانس منطقه اي حقوق كودك در تهران برگزار مي شود

تهران- ايرنا- دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك از برگزاري كنفرانس منطقه اي حقوق كودك از هفتم تا نهم آذر ماه در تهران خبر داد.

به گزارش ايرنا از وزارت دادگستري، محمود عباسي روز دوشنبه افزود: حدود 30 نفر از قضات، مسئولان حوزه كودك كشورهاي منطقه و فعالان عرصه حقوق كودك در اين كنفرانس شركت مي كنند.
وي ادامه داد: نمايندگان كشورهاي لبنان، افغانستان، پاكستان، قزاقستان، آذربايجان، روسيه، سوئيس، فلسطين و اردن در اين كنفرانس سه روزه حضور خواهند داشت و استاداني از دانشگاه ها، قضات با تجربه، علما و انديشمندان در اين كنفرانس به سخنراني مي پردازند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك اظهار داشت: هدف از برگزاري اين كنفرانس، ارائه دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق كودك، ايجاد زمينه تعامل و هم انديشي بين انديشمندان و صاحب نظران حوزه حقوق كودك، آموزش حقوق كودك به نمايندگان كشورهاي شركت كننده و تبادل تجربه در زمينه حقوق كودك است.
معاون وزير دادگستري گفت: اين كنفرانس با همكاري و مشاركت معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، موسسه بين المللي سرزمين ابنا بشر سوئيس، انجمن علمي حقوق كودك ايران و دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، دانشگاه ها و مراكز علمي برگزار مي شود. همچنين وزير دادگستري، رئيس شوراي هماهنگي مرجع ملي، معاونان قواي سه گانه، چند نفر از وزرا يا معاونان آنان، برخي مقامات و شخصيت هاي برجسته علمي در جلسه افتتاحيه اين كنفرانس سخنراني مي كنند.
عباسي با اشاره به برنامه هاي راهبردي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك براي ارتقاي جايگاه حقوق كودكان در بازه زماني 1404 گفت: رتبه 84 براي كودكان كشور در ميان ساير كشورها جايگاه مناسبي نيست و با توجه به ارزش هاي ديني حاكم بر جامعه و اسناد بالا دستي و قوانين و مقررات ارزشمندي كه در اين زمينه وجود دارد، بايد تلاش مضاعفي براي ارتقاي حقوق كودك در جامعه انجام شود.
وي تصريح كرد: برخي از موارد نقض حقوق كودك در نتيجه نبود آموزش، فقدان نظارت و بر زمين ماندن تكاليف دستگاه ها است و در همه جوامع، كودكان به عنوان آينده سازان فردا هستند و از آن حيث كه در زمره گروه هاي آسيب پذير قرار دارند، با نگاه ويژه به آنان نگريسته مي شود؛ بنابراين وظيفه داريم حقوق كودكان را به عنوان حق بنيادين به رسميت بشناسيم و با آموزش و كار فرهنگي آن را نهادينه كنيم.
اجتمام*3229*1834