عدالت جنسیتی، فرصت های عادلانه برای زنان و مردان فراهم می كند

تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اجرای شاخص های عدالت جنسیتی، فضایی عادلانه برای استفاده زنان و مردان از تمام امكانات در كشور ایجاد می كند كه انتظار می رود همه دستگاه ها برای تحقق آن تلاش كنند.

معصومه ابتكار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: شاخص های عدالت جنسیتی با اصلاحات درنظرگرفته شده، در نشست هفته گذشته با معاونت فرهنگی قوه قضاییه تصویب شد؛ اكنون این طرح برای تمام وزیران مكاتبه و ابلاغ شده است تا شاخص های عدالت جنسیتی در بودجه سال 98 دستگاه های اجرایی دیده شود.
به گفته وی، شاخص های كلان در آن جلسه و جلسات متعددی كه با دستگاه های مختلف اجرایی بر اساس تكلیفی كه در مصوبه دولت آمده است، مورد بررسی قرار گرفت؛ البته در ستاد ملی زن و خانواده، دولت مصوبه ای درباره شاخص های عدالت جنسیتی داشت كه بر اساس آن نشست ها و جلسات با همه دستگاه های اجرایی برگزار كردیم.
ابتكار ادامه داد: به همین منظور با تمام دستگاه های اجرایی علاوه بر نشست های مختلف، رایزنی هایی برای اجرای شاخص های عدالت جنسیتی انجام و موافقت آنها گرفته شد و شاخص ها در جلسه با معاونت فرهنگی قوه قضاییه با اصلاحات نهایی شد و طی مكاتبات با وزارتخانه شاخص ها را ابلاغ كرده ایم.
وی تصریح كرد: نمونه ای از شاخص ها در بخش آموزش، اشتغال، حقوق، بهداشت و ورزش است و زیرشاخص ها و شاخص های جزیی هم پیش بینی شده است كه در مراحل بعد ارزیابی می شود؛ البته اكنون تمام تلاش ما اجرای عدالت جنسیتی در این شاخص های كلی است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینكه برای اجرای شاخص های عدالت جنسیتی با تصویب آن در این جلسه قوه قضاییه یك قدم جلوتر رفته ایم، اظهار داشت: به همه وزرا ابلاغ كرده ایم كه در بودجه سال 98 این موضوع اجرایی شود و از نظر معاونت زنان این موضوع اجرایی شده است.
وی گفت: امیدواریم دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند؛ از زمانی كه شاخص ها تعیین می شود، هدفگذاری ها به سمت اجرا آغاز می شود و همه باید تلاش كنند؛ البته دستاوردهای خوبی در حوزه شاخص های عدالت جنسیتی داشته ایم و دستاوردها در بخش دانشگاه ها نمونه بارزی از آن است.
به گفته ابتكار، دسترسی دختران به آموزش عالی و دانشگاه ها در راستای اجرای شاخص های عدالت جنسیتی بیشتر است و اكنون حضور دختران در دانشگاه ها بیشتر از پسران است.
وی معتقد است، عدالت جنسیتی در بسیاری از زمینه ها محقق شده است اما در برخی زمینه ها هنوز فاصله های زیادی هست كه به همین منظور باید در زمینه هایی كه شكاف وجود دارد مانند كودكان بازمانده از تحصیل و دختران بازمانده از تحصیل تلاش های بیشتری صورت گیرد، اگرچه نمونه مهم فقدان درس ورزش برای دختران دوره ابتدایی هم وجود داشت كه این نمونه خوشبختانه با رایزنی های مختلف به نتیجه رسید.
ابتكار ادامه داد: اكنون هدفگذاری روی شكاف ها و بخش هایی است كه هنوز با اجرای عدالت جنسیتی فاصله دارد و توجه كافی نشده است كه امیدواریم این فاصله ها پر شده، فضایی عادلانه برای زنان و مردان فراهم شود.
ستاد ملی زن و خانواده اسفند سال گذشته با حضور رئیس جمهوری تشكیل شد و در این نشست مهم در مجموع سه مصوبه شامل شناسایی، رصد و ارتقای شاخص های عدالت جنسیتی، طرح ملی آموزش خانواده، قبل، حین و بعد از ازدواج و برنامه ملی ارتقای تندرستی زنان و دختران در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسید.
اجتمام* 7268*1834