پايگاه هاي اورژانس هوايي افزايش مي يابد

يزد - ايرنا -رييس سازمان اورژانس كشور از توسعه پايگاه هاي هوايي اين سازمان خبر داد و گفت: در حال حاضر 39 بالگرد در بخش اورژانس كشور فعال است كه اين تعداد در آينده به 52 مورد افزايش مي يابد.

«پيرحسين كوليوند» عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در يزد، يكي از اهداف اصلي وزارت بهداشت را توسعه خدمات اورژانس هوايي و پوشش خدمات در مناطق روستايي بيان كرد و افزود: حضور سريع بالگردهاي اورژانس هوايي در محل وقوع حادثه مي تواند در كاهش صدمات جاني بسيار نقش آفرين باشد.
وي با بيان اينكه يكهزار و 480 دستگاه آمبولانس به ناوگان خدمات پيش بيمارستاني اضافه مي شود اظهار داشت: اكنون پنج هزار و ٥٠٠ دستگاه آمبولانس در اورژانس كشور وجود دارد.
كوليوند خاطر نشان كرد: همچنين در آينده نزديك، يكهزار دستگاه موتور امبولانس به اورژانس مي پيوندد كه در اين راستا شاخص زمان رسيدن سر صحنه حوادث كاهش مي يابد.
رئيس سازمان اورژانس كشور زمان حضور اورژانس در سر صحنه حوادث جاده ها را به طور متوسط 14 تا 16 دقيقه و شهرهاي كوچك را هشت دقيقه بيان كرد و افزود: بيشترين ماموريت هاي اين سازمان مربوط به حوادث ترافيكي است .
كوليوند آموزش همگاني افراد در زمينه مباحث فوريت هاي پزشكي ، راه اندازي بيمارستان هاي سيار و توسعه پايگاه هاي روستايي را از برنامه هاي اصلي سازمان در سالجاري بيان كرد و افزود: اكنون 550 پايگاه روستايي در سطح كشور فعال است .
مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان اورژانس كشور تعداد پايگاه هاي اورژانس در كشور را 2 هزار و 700 مورد بيان كرد.
ديدار با نماينده ولي در استان و آغاز عمليات ساخت يك پايگاه اورژانس خيري و نشست با كاركنان سازمان اورژانس يزد از جمله برنامه هاي سفر يكروزه رييس سازمان اورژانس كشور به اين استان بود.
در هر 30 تا 50 كيلومتر جاده هاي اصلي استان يزد يك پايگاه اورژانس مستقر است و 53 پايگاه اورژانس جاده اي، شهري و پيش بيمارستاني در اين استان فعاليت دارد.
2088/ 6197
/