نشست مشترك سروش و گپ و تقويت شايعه ادغام دو پيام‌رسان

تهران-ايرناپلاس- مديران پيام‌رسان سروش و گپ، دو پيام‌رسان برتر ملي، در يك نشست تعاملي، زمينه‌هاي مشترك براي همكاري را بررسي كردند.

اين نشست به‌مناسبت كسب رتبه‌هاي اول و دوم برترين پيام‌رسان‌هاي ملي توسط سروش و گپ، در شركت توسعه‌ي فناوري رسانه‌ي سروش برگزار شد. شركت‌ توسعه‌ي فناوري رسانه سروش، توسعه‌‌ي فني پيام‌رسان سروش را برعهده دارد.

در ارزيابي پيام‌رسان‌هاي ملي كه ماه گذشته توسط مركز ملي فضاي مجازي انجام شد، پيام‌رسان‌ها بر اساس معيارهايي همچون تسلط و تخصص تيم در توسعه‌ي نرم‌افزار پيام‌رسان و تكنولوژي‌هاي مرتبط با آن، ساختار تيم و كيفيت روال‌هاي مهندسي نرم‌افزار، و در نهايت ظرفيت پشتيباني بيش از ده ميليون كاربر با سخت‌افزار محدود، بررسي شدند. در اين ارزيابي پيام‌رسان سروش، توانست بيشترين امتياز فني را كسب كند. پيام‌رسان گپ نيز بر اساس معيارهاي يادشده، در اين ارزيابي در رتبه‌ي دوم ايستاد.

در اين جلسه‌ كه با حضور دكتر مرتضي رحيمي مديرعامل شركت‌ توسعه‌ي فناوري رسانه سروش، دكتر علي انجيدني مديرعامل پيام‌رسان گپ، مهندس ايمان عيسي‌زاده مدير فني پيام‌رسان سروش و محمد تهراني مدير بازاريابي گپ برگزار شد، راه‌هاي مختلف توسعه‌ي خدمات مشترك براي كاربران دو پيام‌رسان بررسي شد.

مديران سروش و گپ در اين جلسه توافق كردند در كنار توسعه پيام‌رسان خود براي ارائه‌ي خدمات بهتر به كاربران، امكان توسعه‌ي خدمات مختلف از جمله ايجاد فضاي مشترك براي مديريت كانال‌ها، و استفاده از زيرساخت مشترك براي ارسال و دريافت فايل را نيز بررسي كنند تا با گسترش خدمات مشترك، تجربه‌ي كاربري بهتري براي مخاطبان پيام‌رسان‌هاي برتر ايراني فراهم شود.

برگزاري اين نشست‌ها، نويددهنده‌ي توسعه‌ي خدمات مشترك بين اين دو پيام‌رسان ايراني است و شايعات منتشرشده درباره‌ي احتمال ادغام سروش و گپ را تقويت مي‌كند.

*اداره كل اخبار چندرسانه اي*ايرناپلاس*