مبارزه با قاچاق مواد مخدر نياز به همكاري بين المللي دارد

باكو – ايرنا – نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفت : مبارزه با مواد مخدر نياز به همكاري هاي بين المللي و منطقه اي دارد .

توفيق مرشدلي، روز جمعه و در پايان پنجاه و سومين اجلاس كميسيون فرعي سازمان ملل متحد با موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور ميانه و آسياي مركزي در باكو در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در سال هاي اخير روش هاي جديد در قاچاق و تجارت مواد مخدر و روانگران از جمله تجارت اين مواد از طريق شبكه هاي الكترونيكي مشاهده مي شود كه اين هم مشكلات جديدي در اين زمينه ايجاد كرده است .
وي افزود: اين مشكل محدود به يك كشور نيست، بلكه كل كشورهاي منطقه و دنيا با اين معضل روبرو هستند، بنابر اين در اجلاس باكو مسائل مربوط به تجارت الكترونيكي مواد مخدر بررسي شد .
نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت : پنجاه و سومين اجلاس كميسيون فرعي سازمان ملل متحد با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور ميانه و آسياي مركزي در باكو شامل چهار محور اساسي بود كه هيات جمهوري اسلامي ايران در بررسي اين محورها بصورت فعال حضور داشت.
مرشدلي افزود: يكي از محورهاي عمده شامل افزايش كمك نهادهاي بين المللي به افغانستان و كشورهاي همسايه آن در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود كه اين موضوع از سوي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد و مورد استقبال كشورهاي حاضر قرار گرفت و در دستور كار اجلاس نيز بود.
وي تاكيد كرد كه در شرايط فعلي معضل قاچاق مواد مخدر ، همكاري هاي بين المللي و منطقه اي را ايجاب مي كند و اين همكاري از اهميت خاصي برخوردار است.
وي در ادامه سخنان خود افزود: در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بازداشت افراد فعال در كشت و پرورش و انتقال اين مواد كافي نيست و بايد براي شناسايي منابع مالي و درآمد هاي كه قاچاقچيان از فروش اين مواد به دست مي آوردند اقدامات لازم انجام شود.
نماينده سازمان متحد گفت: حاضران اجلاس باكو اين مساله را بررسي و بر ضرورت تدوين برنامه آتي در اين زمينه تاكيد و همچنين در مورد همكاري و تلاش مشترك براي مقابله با قاچاق مواد مخدر توافق كردند .
پنجاه و سومين اجلاس كميسيون فرعي سازمان ملل متحد با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر درخاور ميانه و آسياي مركزي 19 نوامبر ( برابر 28 آبان ماه ) آغاز و با حضور نمايندگان سازمان ملل متحد و 27 كشور منطقه از جمله يك هيات سه نفري از نمايندگان جمهوري اسلامي ايران به مدت پنج رو زدر باكو ادامه يافت .
خاورم ** 337** 1579