تعيين نرخ خدمات خشكشويي به اتحاديه واگذار شود

مشهد- ايرنا- رئيس اتحاديه صنف خشكشويي و لباسشويي مشهد گفت: تعيين نرخ خدمات اين صنف بايد به اين اتحاديه واگذار شود تا نرخ اين خدمات را بر اساس هزينه هاي واقعي تعيين كند.

علي كاشفي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نرخ صنوف خدماتي مانند خشكشويي ها اكنون توسط كميسيون نظارت بر بازار استان تعيين مي شود و نرخ كنوني اين صنف مربوط به سال گذشته است.
وي اظهار داشت: بعد از نوسانات نرخ ارز، قيمت مواد اوليه براي شست و شو، قيمت حامل هاي انرژي، آب و هزينه هاي جانبي صنف خشكشويي و لباسشويي افزايش قابل توجهي يافت.
وي در تشريح دلايل افزايش هزينه هاي اعضاي اين صنف گفت: ماده شست و شوي 'پروكلين' كه در خشكشويي ها استفاده مي شود، مشابه داخلي ندارد و قيمت هر بشكه آن از 20 ميليون ريال قبل از نوسانات نرخ ارز به 60 ميليون ريال در حال حاضر رسيده است.
كاشفي افزود: اغلب صاحبان خشكشويي و لباسشويي ها مستاجر هستند و كنتور آب مغازه آنها مربوط به سالهاي قبل است و ظرفيت محدودي دارد.
وي اظهار داشت: از آنجا كه خشكشويي ها و لباسشويي ها، آب زياد مصرف مي كنند لذا ظرفيت كنتور موجود جوابگوي نياز آنها نيست و ناگزير به خريد ظرفيت اضافي براي مصرف آب هستند كه هزينه 100 تا 150 ميليون ريالي دارد.
وي گفت: نرخ برق، آب و گاز براي صنوف خشكشويي و لباسشويي به صورت تجاري محاسبه مي شود و دولت يارانه اي براي آن در نظر نگرفته است لذا هزينه آن بويژه آب و فاضلاب با توجه به ماهيت كار اين صنف، بسيار زياد است.
رئيس اتحاديه صنف خشكشويي و لباسشويي مشهد افزود: از سوي ديگر دولت كارفرمايان را ملزم به بيمه كارگران نموده و بايد 30 درصد از كل دستمزد واحد را به عنوان بهاي بيمه كارگر پرداخت كرد كه رقم بالايي است، اما در مقابل بسياري از صاحبان اين صنوف بيمه نيستند.
وي اظهار داشت: فرسودگي ماشين آلات مشكل ديگر صنوف خشكشويي و لباسشويي است زيرا عمده دستگاه هاي مورد استفاده آنها وارداتي و مربوط به قبل از انقلاب است.
وي گفت: در مجموع هزينه هاي صنف خشكشويي و لباسشويي مشهد نسبت به سال گذشته چهار برابر شده لذا صاحبان صنوف در اين بخش با نرخ هاي از قبل تعيين شده براي خدمات خود، قادر به ادامه فعاليت نيستند و درخواست تعيين نرخ جديد يا واگذاري تعيين نرخ به اتحاديه را دارند.
كاشفي افزود: از سوي ديگر مراجعه مردم به خشكشويي ها كاهش يافته و از ابتداي امسال تاكنون 50 عضو اتحاديه خشكشويي مشهد، پروانه كسب خود را باطل كرده اند.
وي تعداد اعضاي اين اتحاديه در مشهد را 550 نفر ذكر كرد.
7489 / 6053