لايحه مشوق‌هاي نوسازي بافت فرسوده شيراز تصويب شد

شيراز-ايرنا- رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا اسلامي شهر شيراز گفت: اين شورا لايحه مشوق‌هاي نوسازي بافت فرسوده شهر شيراز و حق الزحمه دفاتر تسهيل‌گري و نوسازي بافت فرسوده را تصويب كرد.

روابط عمومي و امور بين الملل شوراي اسلامي شهر شيراز در گزارش روز سه شنبه خود از قول نوذر امامي بيان كرد:
اعضاي شوراي اسلامي شيراز پس از پنج ماه كار كارشناسي، به اتفاق آرا اين لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن يك هزار و 800 هكتار بافت فرسوده شهر شيراز، بر مبناي قابليت‌هاي استقرار به سه پهنه A و B و C تقسيم مي شود.
وي ادامه داد: از هنگامي كه اين مصوبه ابلاغ شود، مشوق هاي نوسازي مطابق با پهنه تعريف شده، وضعيت تجميع پلاك ها و همچنين رعايت ملاك‌هاي شهرسازي از 50 تا 85 درصد به متقاضيان تجديد بنا در بافت‌هاي فرسوده تعلق مي‌گيرد.
امامي افزود: براي نخستين بار، افزون بر عوارض صدور پروانه ساختماني و هزينه خدمات ساختماني، عوارض و هزينه تامين سرانه خدمات عمومي و شهري، هزينه تامين و كسري ساخت پاركينگ، عوارض بر حق مشرفيت، هزينه خدمات كسري فضاي باز، بالكن، هزينه آسفالت، مجوز حفاري، تمديد پروانه و موافق اصولي، بهاي خدمات مديريت نظارت بر جمع‌آوري و حمل نخاله‌هاي ساختماني، مشمول معافيت شد.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر شيراز ادامه داد: با تصويب اعضاي شوراي پنجم، حق الزحمه دفاتر تسهيل گري تعديل و كل مبلغ حق الزحمه در بافت فرسوده مصوب، توسط شهرداري پرداخت مي‌شود و ريالي بابت حق الزحمه صدور پروانه توسط ساكنان بافت فرسوده به دفاتر تسهيل گري پرداخت نخواهد شد.
وي، با اشاره به جمع بندي نظر شهروندان و اهالي بافت فرسوده گفت: مشكل كنوني مبني بر انحصاري بودن اين دفاتر برطرف شده و شهروندان بافت فرسوده براي درخواست تجديد بنا، در مراجعه به شهرداري يا دفاتر تسهيل گري داراي حق انتخاب هستند.
امامي بيان كرد: در اين مصوبه بر خلاف پيشنهاد اوليه شهرداري، حق الزحمه صدور عدم خلافي، پايان كار، استعلام و بازديد همچنان رايگان است و بابت اين خدمات حق الزحمه اي به دفاتر پرداخت نمي شود.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز ادامه داد: معافيت تجديدبناي مسكوني در بافت تاريخي فرهنگي در مصوبه اين شورا به صورت صد درصد لحاظ شده و اميدواريم پس از سپري شدن روال قانوني تاييد مصوبه در فرمانداري و همزمان با ابلاغ آن، تحولي بنيادين در بافت فرسوده شيراز صورت پذيرد.
امامي اضافه كرد: همچنين مي توانيم با استقبال سرمايه ‌گذاران و انبوه سازان از مشوق هاي جديد تعريف شده، شاهد تعريف پروژه هاي محرك توسعه در مناطق كم برخوردار بافت فرسوده و نوسازي اين بافت ها باشيم.
وي، همچنين بر لزوم برگزاري فراخوان براي راه اندازي دفاتر جديد تسهيل گري در 2 ماه آينده از سوي شهرداري شيراز تاكيد كرد و افزود: براي تحقق اين مهم، جمعي از متخصصان دانش آموخته به ياري شهرداري شتافته و با اجراي اصول تسهيل گري منشا خير و بركت در اين بافت ها خواهند شد.
امامي، با اشاره به مطالبات قانوني شهرداري شيراز از دولت بابت نوسازي بافت فرسوده، خواستار اجراي تعهدات قانوني در قبال بافت فرسوده از سوي دولتمردان و پيگيري مجدانه اين مطالبات توسط شهرداري شد.
عضو شوراي اسلامي شهر شيراز، بيان كرد: رويكرد شهرداري و شوراي اسلامي شهر به بافت فرسوده مبتني بر درآمدزايي نيست و شهرداري كل عايدات را دو باره در پهنه هاي فرسوده شهر هزينه خواهد كرد.
9873 /6118