پرونده ويلاسازي غيرمجاز در خوزستان به دادستاني كل كشور رفت

اهواز - ايرنا - شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان طي نامه اي به دادستان كل كشور، به دليل دستور ادامه ويلاسازي غيرمجاز در يك منطقه حفاظت شده در اين استان، عليه سازمان حفاظت محيط زيست اعلام جرم كردند.

مسئول كميته حقوقي شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان سه شنبه در گفت وگو با ايرنا در اين باره اظهار داشت: شكايت رسمي شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان امروز در دادستاني كل كشور ثبت شد.
محمد داس‌مه افزود: اين شكايت در پي دستور عيسي كلانتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به مديران استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد براي ويلاسازي و اجراي طرح گردشگري غيرمجاز در منطقه حفاظت شده خائيز، طرح شده است.
به گفته وي، نامه اخير رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برخلاف قوانين موضوعه و اصول محيط زيستي بوده است.
وي همچنين گفت: شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيستي خوزستان پيش از اين و در مرداد ماه امسال نيز عليه طرح ويلاسازي غيرمجاز در اين منطقه به دادستان مركز استان اعلام شكايت كرده كه اين پرونده هنوز در جريان و در حال انجام استعلامات است.
در شكايت شوراي هماهنگي تشكل هاي زيست محيطي به دادستان كل كشور آمده است: فردي به عنوان سرمايه گذار بخش خصوصي قبل از اخذ مجوز قانوني قريب به يك سال است كه عمليات اجرايي احداث صدها واحد ويلايي در منطقه حفاظت شده خائيز را آغاز كرده است كه زيستگاه پلنگ، كل و بز وحشي، كاركال، تيهو، كبك، عقاب و... است ودر محدوده تنگ تكاب مشرف به رودخانه مارون در شهرستان بهبهان قرار دارد . حسب مستندات، كارگاه اجرايي اين پروژه ماه هاست در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان بهبهان داير شده و به وسيله ماشين آلات سنگين، جاده خاكي و دسترسي در عمق اين محل احداث و بخش هاي زيادي از عرصه اين منطقه حفاظت شده تسطيح شده است.
در ادامه آمده است: با پيگيري هاي انجام شده مشخص شد پروژه فاقد مجوز از سوي معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست بوده، به طوري كه ماه ها قبل معاونت محيط طبيعي سازمان با اعلام موضع رسمي، عدم وجود مجوز براي اين پروژه را اعلام كرد كه در آن برهه موجب توقف موقت اين پروژه كه به صورت غيرقانوني فعال بود، شد. متاسفانه پس از مدتي كوتاه سرمايه گذار عمليات اجرايي اين پروژه را ار سرگرفته و در تمام اين مدت، دبير كميته حقوقي تشكل هاي محيط زيستي و منابع طبيعي خوزستان بارها با مكاتبات مستدل مراتب را به معاونت محيط طبيعي و حراست مركزي سازمان گزارش كرده ولي اقدام بازدارنده اي از سوي سازمان مشاهده نشد و سرمايه گذار هم به اقدامات اجرايي خويش ادامه داد.
با اين اوصاف (حسب اسناد پيوست) معاونت محيط طبيعي طي مكاتبه اي با مديركل دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي موافقت با احداث طرح گردشگري تنگ تكاب را منوط به رعايت و انجام 11 شرط كرده و صراحتا در بند 11 انجام هر گونه عمليات اجرايي را منوط به تصويب پروژه در كميته ارزيابي اثرات زيست محيطي سازمان اعلام كرده و همچنين معاونت محيط طبيعي محيط زيست آن سازمان طي مكاتبه اي با سرمايه گذار در 22 خرداد 97 صدور مجوز زيست محيطي اين پروژه را موكول به ارائه تاييديه از معاونت محيط زيست طبيعي و موارد ديگري اعلام كرده كه صرف وجود همين مكاتبات مبين اين موضوع است كه اين سرمايه گذار ماه ها بدون داشتن مجوزهاي قانوني عمليات اجرايي خويش را در منطقه حفاظت شده خائيز انجام مي داده، امري كه متاسفانه هيچ وقت از سوي سازمان و اداره كل متبوع به عنوان جرم به دستگاه قضا اعلام جرم نشد.
در بخش ديگري از نامه آمده است: با وجود تمامي اين مكاتبات در كمال تاسف اخيرا رياست محترم سازمان محيط زيست كشور طي دستوري خطاب به مديران كل حفاظت محيط زيست خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد با اين عبارت « با توجه به نظريه سازمان آب و برق خوزستان طرح گردشگري تنگ تاكاب را اجرا كنيد و هيچ نيازي به تهران (سازمان) و ديگر معاونت ها نداريد شما دستور فوق را اجرايي كنيد» عملا تمامي فرآيندهاي قانوني و علمي و محيط زيستي كه از سوي معاونت هاي محيط طبيعي و انساني و كميته حقوقي اين شورا اعلام شده بود را كنار گذاشته و موجب تعجب و حيرت شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان شده است. ضمن اينكه حسب آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب هيات وزيرات، ساخت و ساز و احداث شهرك هاي جديد در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
منطقه حفاظت شده خائيز با مساحتي بيش از 33 هزار هكتار در سال 1377 به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شد. اين منطقه در فاصله 15 كيلومتري بهبهان است و در حوزه جغرافيايي استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد قرار دارد.
طرح گردشگري در منطقه حفاظت شده با هدف ساخت 140 واحد ويلا از دو سال پيش مطرح شد اما عمليات ساخت و ساز از اواخر پارسال آغاز شد كه با اعتراض فعالان محيط زيست، از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست كهگيلويه و بوير احمد متوقف شده بود.
طرح گردشگري منطقه «تنگ تكاب بهبهان» (روستايي به همين نام در منطقه حفاظت شده خائيز) يكي از 30 منطقه نمونه گردشگري در خوزستان است كه قرار است با سرمايه گذاري 100 ميليارد توماني بخش خصوصي اجرا شود. ساخت اقامتگاه ها، باغ هاي سنتي، درياچه موزيكال، ورزش هاي صخره نوردي، پيست هاي دوچرخه سواري، برج ديدباني و كمپ هاي دانشجويي و دانش آموزي از جمله ويژگي هايي است كه در طرح اوليه آن عنوان شده است. اين طرح اما با وجود قرار گرفتن در يكي از مهمترين مناطق حفاظت شده استان بدون داشتن مجوز زيست محيطي به تصويب رسيده است.
بهار امسال، در پي اعتراض فعالان محيط زيست بهبهان، نسبت به طرح توسعه گردشگري و ايجاد كمپينگ و اردوگاه در «منطقه حفاظت شده خائيز»، اداره كل حفاظت محيط زيست كهگيلويه و بوير احمد، هر گونه ساخت و ساز در اين منطقه را غيرقانوني اعلام كرده و فعاليت مجدد در اين منطقه را تكذيب كرده بود.

6002/9754