15 كارگر بازداشتي نيشكرهفت تپه آزاد شدند

دزفول - ايرنا - 15 نفر از كارگران بازداشتي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه كه اقدام به اخلال در نظم عمومي كرده بودند آزاد شدند.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان شوش روز سه شنبه با تاييد اين خبر به ايرنا گفت: مطالبات به حق و قانوني كارگران توسط مسئولان شهرستان و استان درحال پيگيري است.
مصطفي نظري اظهار داشت: تجمعات روزهاي گذشته كارگران با تحريك برخي عوامل از تجمعات صنفي خارج و باعث اخلال در نظم و آسايش مردم و ايجاد ترافيك در سطح شهر شد.
وي افزود: تعدادي از عوامل اصلي و تحريك كنندگان تجمعات غيرقانوني شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفتند كه ديروز پس از انجام تحقيقات و انجام اقدامات قانوني با صدور قرار آزاد شدند.
وي گفت: كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مراقب افراد غير كارگر كه در قالب و پوشش صنفي كارگري قصد سوء استفاده از مقام و جايگاه كارگران زحمتكش را دارند، باشند.
نظري با تكذيب شايعه دستگيري يك خبرنگار در رابطه با تجمعات كارگري هفت تپه اظهار داشت: خبرنگاري در اين رابطه دستگير نشده اما افراد غيركارگر در رابطه با تجمعات كشت و صنعت نيشكر هفت تپه بازداشت شده اند كه همچنان در بازداشت بسر مي برند.
دادستان عمومي و انقاب شوش با بيان اينكه مطالبات صنفي كارگران در چارچوب قانون و مقرارت مورد احترام است، افزود: تجمعاتي خارج از مطالبات صنفي كه باعث سلب آسايش مردم و نظم عمومي شهر و برهم خوردن عبور ومرور مردم شود، قابل تعقيب است.
وي به افرادي كه در فضاي مجازي اخبار كذب درخصوص هفت تپه منتشر مي كنند، هشدار داد: درصورت ادامه اين اخبار كذب از سوي پليس فتا تحت تعقيب قرار مي گيرند.
كارگران هفت تپه امروز شانزدهمين روز تجمع خود را برگزار كردند.
بازگشت كارخانه به بخش دولتي و پرداخت چهار ماه حقوق معوقه از مطالبات اين كارگران عنوان شده است.
7280/3022