ساخت بنا در اراضي آزادشده شهرداري غيرقانوني است

آستارا - ايرنا - رئيس شوراي اسلامي شهر آستارا گفت: ساخت و ساز در شهر بايد مطابق طرح تفصيلي و قانونمند باشد و صدور مجوز احداث بنا در اراضي آزاد شده شهرداري غير قانوني است.

به گزارش خبرنگار ايرنا سروش وظيفه عصر دوشنبه در جلسه علني شوراي اسلامي شهر آستارا در ساختمان شورا افزود: در سال هاي گذشته بخشي از ابنيه خيابان حكيم نظامي شرقي اين شهر با هدف تعريض تخريب شده بود و شهرداري بدون در نظر گرفتن طرح تفصيلي، به آن محل پروانه ساخت و ساز صادر كرده است.
وي بيان كرد: وقتي شهرداري بنايي را تخريب و عرصه آن را آزاد مي كند نبايد دوباره در همان محدوده پروانه ساخت صادر كند و اين امر توسعه شهري را مختل خواهد كرد.
وي اظهار كرد: مشاركت بخش خصوصي براي توسعه شهر موجب حمايت از توانايي هاي آن، مديريت هزينه و افزايش كيفيت خدمات مي شود.
وظيفه ادامه داد: شتاب اجراي طرح هاي عمران شهري به ويژه در زمينه گردشگري نيازمند تعامل بيشتر سازمان ها و دستگاه هاي متولي است.
وي افزود: ظرفيت تاريخي، طبيعي و تجاري آستارا موجب رغبت بخش خصوصي به سرمايه گذاري در آن شده و بايد از اين فرصت به بهترين نحو استفاده كنيم.
رئيس شوراي اسلامي شهر آستارا ادامه داد: اين شهر مرزي به عنوان يكي از چهار شهر گردشگرپذير گيلان، مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي است و افزايش خدمات رساني در آن اهميت دارد.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد و مركز آن با جاذبه هاي گردشگري، اقتصادي و تاريخي جزو 20 شهر گردشگرپذير ايران است.
7105 / 7124/2007