ساليانه 29 تا 35 هزار كودك معلول در ايران متولد مي شوند

تهران- ايرنا- رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: ساليانه 29 تا 35 هزار كودك معلول در كشور متولد مي شوند كه نيمي از آنها حاصل اختلالات ژنتيكي هستند؛ در حالي كه بررسي هاي علمي نشان مي دهند مي توان با علت يابي ژنتيكي، معلول زايي را كاهش داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا انوشيروان محسني بندپي روز دوشنبه در نخستين كنفرانس ملي كودكان داراي معلوليت افزود: يك ميليون و 500 هزار فرد داراي معلوليت در بهزيستي شناسايي و ثبت شده اند كه 240 هزار نفر آنان كودك هستند و 150 هزار نفر اين كودكان در مدارس استثنايي تحصيل مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: اگر كودكي دچار معلوليت شد، بايد شرايطي را فراهم كرد كه زندگي شغلي، اجتماعي و فردي او به نحو احسن تامين شود. با تحقيق مشترك بهزيستي و دانشگاه شهيد بهشتي ژني كه در منطقه چهار برج موجب تولد كودكان نابينا مي شد، پيدا شده است و مي توانيم اين منطقه را از نگراني معلول زايي رها كنيم.
محسني بندپي تصريح كرد: سالانه 29 تا 35 هزار كودك معلول در كشور متولد مي شوند كه نيمي از آنها حاصل اختلالات ژنتيكي هستند. تمام بررسي هاي علمي نشان مي دهد كه مي توان با علت يابي ژنتيكي، معلول زايي را كاهش داد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور اظهار داشت: در اجراي طرح غربالگري ژنتيكي، دو سال است كه مطالعات مبتني بر شواهد در كشور انجام شده است و پرسش نامه هاي سه صفحه اي در اختيار زوج هاي در آستانه ازدواج قرار مي گيرد و غربالگري ژنتيكي در همه شهرهاي دو استان يزد و كرمان و يك شهرستان از بقيه استان هاي كشور، الزامي شده و مطالعات نشان مي دهد كه اين مداخلات غربالگري موثر بوده است.
محسني بندپي افزود: گاهي معلوليت ها ناشي از سوانح است و گاهي نيز بعد از سنين 60 سال به بالا در اثر بيماري هايي مانند ديابت و نارسايي كليوي دچار معلوليت مي شوند. سالانه 16 هزار نفر در تصادفات و سوانح جان خود را از دست مي دهند و چهار برابر اين ميزان نيز دچار معلوليت مي شوند.
وي ادامه داد: در هر نظامي با پديده «عدم برخورداري همه افراد از فرصت هاي برابر» مواجه هستيم و افرادي نيازمند حمايت هاي دولتي هستند كه بايد براي ارتقا و ايجاد فرصت برابر براي آنان تلاش كنيم.
محسني بندپي اضافه كرد: نابرابري ابعاد مختلفي دارد، برخي افراد در آسيب هاي اجتماعي دچار مشكل مي شوند و برخي نيازمند حمايت هاي مالي يا حمايت هاي رواني، عاطفي و اجتماعي مي شوند. برخي نيز دچار معلوليت مي شوند كه معلوليت، پديده اي جهاني است.
رئيس سازمان بهزيستي كشور خاطرنشان كرد: بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت، 10 تا 15 درصد جمعيت هر كشوري به نوعي دچار معلوليت هستند و به تناسب سياست گذاري ها و اقدامات پيشگيرانه و تخصصي مي توان شدت و تعداد معلوليت ها را در جامعه كنترل كرد.
محسني بندپي افزود: سازمان بهزيستي كشور به عنوان تخصصي ترين نهاد پيشگيري از معلوليت، راهبردهاي خوبي در اين زمينه دارد كه اوج آن در ماده 75 قانون برنامه ششم توسعه و قانون الزام غربالگري ژنتيك ديده شده و آيين نامه هايي در دستوركار هيات دولت قرار گرفته است.
وي با اشاره به همكاري بهزيستي با سازمان هاي علمي آلمان و سوئد در زمينه معلوليت گفت: 300 مركز مشاوره تحت پوشش بهزيستي در سراسر كشور وجود دارد كه 96 درصد آنها برون سپاري شده است.
اجتمام**9185*1834

سرخط اخبار جامعه