گردش مالي ماهانه 500 ميلياردي بانك ها در حوزه فناوري

تهران– ايرنا - معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، از گردش ماهيانه مالي 500 تا 600 ميليارد توماني بانك ها در زمينه سرمايه گذاري در حوزه فناوري و نوآوري خبرداد و گفت:اين موضوع در حال حاضر به معياري جهت بررسي عملكرد بانك ها تبديل شده است.

به گزارش روز دوشنبه گروه علمي ايرنا از پارك فناوري پرديس، دكتر عليرضا دليري در يازدهمين نشست سراسري فن‌بازارهاي كشور گفت: فضاي سرمايه گذاري در كشور متحول شده است و بازيگراني چون بانك ها، بازار سرمايه يا بورس، شركت هاي بيمه اي و سازمان هاي وابسته دولتي منابع مالي خوبي وارد اين حوزه كرده اند.
وي با تاكيد بر اينكه براي توسعه اكوسيستم نوآوري در كشور، فن بازارها موتورهاي اصلي حركتي نوآوران و فن آوران كشور محسوب مي شوند افزود: امروز شبكه فن بازار ملي ايران يكي از بازوهاي مناسب جهت ايجاد بسترهاي سرمايه گذاري مجموعه هاي بزرگ اقتصادي كشور و مسيردهي به آنها است.
دليري گفت: در پنج سال گذشته اتفاقات خوبي در فضاي سرمايه گذاري در حوزه فناوري و نوآوري افتاده است و از مهمترين تحولات اين حوزه ورود بانك ها جهت حمايت از شركت هاي فناور و دانش بنيان است به صورتي كه فضاي رقابتي بين بانك ها ايجاد شده است.
وي ادامه داد: اين مشاركت به مقداري مهم است كه بانك مركزي بانك هاي پيشتاز در اين حوزه را به صورت ماهيانه معرفي مي كند و در حال حاضر بانك ها حدود 500 تا 600 ميليارد تومان گردش مالي در حوزه سرمايه گذاري در حوزه فناوري و نوآوري دارند و اين موضوع به معياري جهت بررسي عملكرد بانك ها تبديل شده است.
معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بهترين كمك به شركت هاي فناور و نوآور، كوچك و نوپا را سرمايه گذاري دانست و تسهيلات را راهي نه چندان مناسب جهت حمايت از اين شركت ها برشمرد و از فن بازارهاي منطقه اي به عنوان بهترين بازوي كشور جهت ايجاد بسترهايي سرمايه گذاري مجموعه هاي بزرگ اقتصادي و مسير دهي به اين سرمايه گذاري ها نام برد.
دليري در ادامه، از آمادگي حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت فعالسازي بيشتر فن بازارهاي كليه استان ها، توانمندسازي بروكرهاي فناوري اين شبكه و اتصال آنها به منابع پولي و بسترهاي حمايتي كشور خبر داد.
وي در خصوص تحولات بازار سرمايه نيز عنوان كرد كه اقدامات زيادي در اين حوزه صورت گرفته است و شركت هاي دانش بنياني كه روي تابلو بورس در حال حاضر حضور دارند رشد قابل توجهي داشته اند و تابلوي اختصاصي دارند.
معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي افزود: در بازار دارايي فكري نيز نزديك به 300 اختراع عرضه شده و معاملات خوبي هم ميان مخترعين و سرمايه گذاران و صاحبان صنايع منعقد شده است.
دليري در ادامه، موضوع گارانتي و ضمانت محصولات را به عنان يكي ديگر از مشكلاتي كه در حوزه شركت هاي دانش بنيان و فناور وجود داشته نام برد و با بيان اينكه، با همكاري بيمه مركزي اين موانع رفع شده است، به شبكه فن بازار كشور توصيه كرد كه از اين ظرفيت بهره برداري كند.
يازدهمين نشست سراسري فن بازارهاي كشور در تاريخ 27 و 28 آبان ماه 97 با حضور مديران فن بازارهاي منطقه اي و تخصصي و بروكرهاي فناوري اين شبكه به ميزباني فن بازار منطقه اي در استان البرز برگزار شد.
** 1836 **2017