شرودر: آلمان به جاي توجه به آمريكا، به چين فكر كند

تهران - ايرنا - صدر اعظم سابق آلمان كه گويا كاسه صبرش از سياست هاي توسعه طلبانه و يكجانبه گرايانه دولت دونالد ترامپ لبريز شده، لب به انتقاد شديد از كاخ سفيد گشود و از دولت كشورش خواست به جاي ادامه توجه به روابط با آمريكا، به تقويت روابط با كشورهايي مثل چين توجه كند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، اگرچه پيش از اين نيز خانم آنگلا مركل صدر اعظم كنوني آلمان انتقاداتي از دولت ترامپ را مطرح كرده بود و نشان داده بود كه برلين از رويكردهاي واشنگتن ناخرسند است، اما شرودر با خطاب قرار دادن ريچارد گرنل سفير آمريكا دربرلين، به شدت رفتارهاي او ودولتش را مورد نكوهش قرار داد.
صدراعظم پيشين آلمان درمصاحبه اي با رويترز، با بيان اينكه ديگر نمي توان اجازه داد آمريكا با آلمان مانند يك كشور اشغال شده رفتار كند، رفتار هاي «ريچارد گرنل»را توهين آميز خواند واز دولت كشورش خواست تا به جاي توجه به آمريكا، به سمت كشورهايي مثل چين متمايل شود.
اين سياستمدار كهنه كار آلماني گفت گرنل گمان مي كند كه هنوز در يك آلمان اشغال شده از سوي آمريكا به سر مي برد.
وي گفت:ما نمي توانيم بپذيريم كه مانند يك كشور اشغال شده با ما برخورد شود. وقتي رفتار سفير آمريكا را مي بينم اين برداشت را دارم كه او بيشتر از يك سفير، خود را يك افسر اشغالگر در يك كشور مستقل مي بيند.
نام گرنل كه از ماه مي كار خود را به عنوان سفير آمريكا در آلمان شروع كرده، تاكنون چندين بار به دليل اظهارات و ابراز عقيده هايش بر سر زبان ها افتاده است به گونه اي كه شماري از نمايندگان پارلمان آلمان خواستار اخراجش شده اند.
اين اظهار نظرها بيشتر با مضمون حمايت وي از سياستمداران راست گراي اروپايي و نيز پشتيباني او از منافع شركت هاي آمريكايي در بحبوحه بحران تجاري تهديدكننده بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده بوده است.
شرودر در اين مصاحبه ضمن حمايت از تقويت روابط آلمان با كشورهايي مانند چين تاكيد كرد اين مناسبات به هر دو كشور كمك مي كند با سياست هاي ملي گرايانه «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا مقابله كنند.
وي پيرامون برخي ابراز ترديدها در خصوص مناسبات برلين با پكن خاظرنشان كرد سرمايه گذاران چيني نسبت به «آفت هاي آمريكايي» ارجحيت دارند. اين عبارت پيشتر نيز از سوي هم حزبي شرودر «فرانتس مونتفرينگ» در توصيف شركت هاي مالي آمريكايي به كار رفته بود.
به گفته شرودر در مقايسه با سرمايه گذاران چيني، نيت برخي ديگر از سرمايه گذاران بيشتر محل ترديد است. وي تاكيد كرد:سرمايه گذاران چيني دست كم همراه خود يك بازار مي آورند، چيزي كه در خصوص سرمايه گذاران مالي آمريكايي يا همان «آفت ها» صدق نمي كند.
شرودر 74 ساله به داشتن رويكرد دوستانه نسبت به روسيه وچين مشهور است. وي در زمان صدارت اعظمي خود تلاش زيادي براي راه اندازي خط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا به كار بست وپس از پايان دوران صدراعظم نيز به عنوان يكي از كليدي ترين افراد در شركت «جريان شمال» مجري اين پروژه مشغول به فعاليت است.
اروپام/9461/1590