۲۷ آبان ۱۳۹۷،‏ ۲۲:۳۵
کد خبر: 83104474
۰ نفر
جایزه ملی نخبگان به دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ رسید

تهران- ایرنا- دانشجوی دكتری روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ موفق به دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 98-97 شد.

به گزارش یكشنبه گروه دانشگاه ایرنا، بیژن پیرنیا نائینی دانشجوی دكتری رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ موفق به كسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شد.
جایزه ‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان هر سال به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ ها و مراكز فناوری كشور از جانب این بنیاد به دانشجویان صاحب استعداد برتر تعلق می­گیرد.
پیرنیا پژوهشگر حوزه اعتیاد است و تاكنون80 مقاله علمی از جمله 13 مقاله آی­ اس ­آی و 8 مقاله نمایه شده به چاپ رسانده است. در حال حاضر وی مدیریت یك مركز درمان اعتیاد را بر عهده دارد.
دریافت كنندگان جایزه بنیاد ملی نخبگان تسهیلات متعددی شامل «رتبه دانشجویی»، «اعتبار آموزش‌یاری»، «اعتبار پژوهش ‌یاری»،«اعتبار فن یاوری»، «اعتبار توان‌مندی آموزشی/كارآفرینی»، «اعتبار ارتباطات علمی» و «اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» دریافت می كنند كه در قالب چهار جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری» و «فرهنگ» به برگزیدگان اعطا می ‌شود.

**9283**1601**