تلاش  ها بر توسعه اقتصاد دانش بنيان در كشور معطوف است

كرج-ايرنا- معاون توسعه مديريت و سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با اشاره به اثر بخشي افراد نوآور و خلاق در كشور گفت: امروز تلاش ها بر توسعه اقتصاد دانش بنيان و مبتني بر علم و فناوري در كشور معطوف شده است.

به گزارش ايرنا، محمدرضا دليري روز يكشنبه دريازدهمين نشست سراسري فن‌بازارهاي منطقه‌اي و تخصصي كه به ميزباني استان البرز در مجتمع فرهنگي و تفريحي دشت بهشت مشكين دشت فرديس برگزار شد، افزود: افرادي كه سوار بر قطار نوآوري و فناوري شوند به توسعه و موفقيت دست پيدا خواهند كرد و ما نيز تلاش مي كنيم در كشور فضايي فراهم شود تا اقتصاد دانش‌بنيان و علم و تحول رونق پيدا كند.
وي ادامه داد: در بخش سرمايه اولويت با شركت‌هاي نوپا استارتاپ‌ها خواهد بود و در صورت لزوم پرداخت تسهيلات نيز خواهيم داشت.
دليري گفت: خوشبختانه فناوري كشور و بهره‌وري از انرژي‌ها در حال كامل شدن است و قسمت عظيم پازل ما در اين حوزه تكميل شده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري افزود: كشورطي پنج سال گذشته در بخش فن بازار به آرامش رسيده كه منجر به توليد محصول خواهد شد.
وي با بيان اينكه بانك‌ها پيش ‌از اين كمك چنداني به فناوري نداشتند، يادآور شد: امروز شاهد اين هستيم كه بانك مركزي فضاي مناسبي ايجاد كرده و بانك‌ها براي كمك به توليد و صنايع پيشتازشده‌اند.
دليري گفت: بانك مركزي ماهانه اسامي بانك هاي پيشتاز در حوزه حمايت از شركت هاي دانش بنيان را اعلام مي كند و عملكرد تسهيلاتي اين بانك ها ماهانه تا سقف 6 هزار ميليارد ريال است.
وي اظهار داشت: اين اقدامات جديد نشان‌دهنده تغييرات سيستمي براي تنظيم عملكردي نهادهاي اقتصادي است .
معاون توسعه مديريت و سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: اكنون بانك‌ها و صندوق‌هاي پژوهشگري در اين زمينه فعاليت‌ مي كنند كه دغدغه‌هاي حوزه ضمانت از بين رفته است.
يازدهمين نشست سراسري فن‌بازارهاي منطقه‌اي و تخصصي با هدف اتخاذ راه هاي علمي و عملي و كمك به بخش صنعت و اقتصاد دانش بينان به مدت يك روز برگزار شد.

7413