قيمت خريد 2000 توماني شيرخام بزودي ابلاغ مي شود

تهران- ايرنا- رييس انجمن صنفي گاوداران گفت: ستاد تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم شيرخام را 2 هزار تومان تعيين كرده است كه اين مصوبه به زودي ابلاغ و اجرايي مي شود.

«سيد احمد مقدسي» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: با توجه به هزينه هاي تمام شده توليد و حمايت از صنعت دامداري چهارشنبه گذشته (23 آبان) در جلسه ستاد تنظيم بازار قيمت هر كيلوگرم شيرخام 2000 تومان درب دامداري ها تعيين و تصويب شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
وي اظهار داشت: كارخانجات لبني به ازاي هر كيلوگرم شير، بين 50 تا 100 تومان به كرايه حمل و نقل و بابت افزايش هر درصد چربي 20 تومان به قيمت شيرخام اضافه مي كنند.
اين مقام صنفي تصريح كرد: براي هر كيلوگرم شيرخام با 3.2 درصد چربي مبلغ 2 هزار تومان، براي 3.3 درصد 2020 تومان، 3.4 درصد 2040 تومان و 3.5 درصد چربي 3060 تومان محاسبه شده است.

** دامداري ها با مشكل تامين علوفه مواجه هستند
مقدسي اضافه كرد: با وجود تامين علوفه دامي مورد نياز كشور توسط دولت در بنادر، اما اكنون با مشكل تامين اين كالاي اساسي در استان ها مواجه ايم زيرا افزايش قيمت حمل و نقل در بارگيري و ارسال آن مشكلاتي را ايجاد كرده است.
وي افزود: اكنون كاميون داران علاوه بر هزينه حمل و نقل علوفه از بنادر، مبالغ بيشتري با عنوان «پشت بارنامه» از توليدكنندگان طلب مي كنند كه بين دو تا سه ميليون تومان كرايه را براي توليدكنندگان و دامداران افزايش داده است.
به گزارش ايرنا، از سال 93 تا اوايل سال 97 قيمت پايه هر كيلوگرم شيرخام 1440 ثابت مانده بود، در حالي كه كارخانجات لبني در اين مدت، شيرخام را زير قيمت مصوب و حدود 1100 تا 1200 تومان خريداري و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه پرداخت مي كردند.
در پي درخواست هاي مكرر دامداران براي افزايش قيمت شير خام با توجه به افزايش هزينه هاي توليد در مرداد ماه امسال، كارگروه تنظيم بازار قيمت پايه هر كيلوگرم از اين محصول را 1570 تومان مصوب كرد و البته اين رقم كمتر از پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و اتحاديه دامداران مركزي ايران بود.
از زمان ابلاغ مصوبه نرخ شيرخام تاكنون، كارخانجات لبني مدعي هستند كه هر كيلوگرم شيرخام را بين 2 هزار تا 2400 تومان خريداري مي كنند.
اختلاف نظر دامداران و كارخانجات لبني بر سر قيمت شيرخام از سويي و نيز افزايش بهاي فرآورده هاي لبني در هفته هاي گذشته سبب شد تا ستاد تنظيم بازار در تصميم خود تجديد نظر كرده و قيمت خريد هر كيلوگرم شيرخام را 430 تومان افزايش دهد.
اقتصام**9186*2025

سرخط اخبار اقتصاد