رییس سازمان سنجش از برخی قوانین كنكور ابهام زدایی كرد

تهران - ایرنا - قوانین كنكور نقش موثری در چگونگی قبولی داوطلب در آزمون سراسری دارد و همیشه برای ما جای سوال است، آیا آنطور كه باید این قوانین حق مطلب را ادا می كند یا خیر؟

برگزاری كنكور هر ساله حواشی را به همراه داشته و برای برخی داوطلبان و مشاوران تحصیلی یكسری ابهامات وجود دارد كه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا برای رفع این ابهامات از آیین نامه ها، مصوبات و قوانین با رییس سازمان سنجش آموزش كشور به گفت و گو پرداخته است.

** اعتراضی در مورد مهاجرت اجباری داخلی نبوده است
ابراهیم خدایی در پاسخ به اینكه برخی كارشناسان معتقدند؛ سهمیه مناطق در اجرا برای مهاجرت اجباری جای كار دارد، می گوید: ملاك سهمیه بندی 3 سال آخر تحصیلی داوطلب است و داوطلبان باید 3 سال در یك منطقه به صورت مستمر زندگی كنند. اگر 3 سال دانش آموز متفاوت باشد منطقه مرفه تر برای وی ملاك قرار داده می شود.
وی با بیان یك مثال توضیح می دهد: به طور مثال فرد دو سال در تهران زندگی كند و یك سال در پاكدشت، منطقه یك محسوب می شود.
خدایی ادامه می دهد: این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه از استفاده ناحق داوطلبان از سهمیه مناطق ضعیف تر جلوگیری می كند تا كسی امتیاز سهمیه بندی مناطق را با سوء استفاده نگیرد.
رئیس سازمان سنجش تصریح می كند: مبحث مورد سوال مهاجرت ضروری یا اجباری داخلی برخی داوطلبان مثل خانواده ارتشی ها است، (فرد 2 سال در منطقه ضعیف زندگی كند و سال آخر در منطقه مرفه تر تحصیل كرده و سهمیه منطقه مرفه تر برای وی اعمال شود) كه در این زمینه مسئله یا اعتراضی گسترده به سازمان سنجش منعكس نشده تا به فكر اصلاح این سهمیه بندی باشیم.
وی می افزاید: اگر رسما این مسائل از طرف داوطلبان منعكس شود؛ اعتراضات به شورای انقلاب فرهنگی برای اصلاح مصوبه ابلاغ می شود.
خدایی در صورت وجود اعتراض در این خصوص گفت: پرونده داوطلب به شورای سنجش و پذیرش دانشجو سازمان سنجش ابلاغ شده و به شور و بررسی گذاشته می شود. اما تاكنون پیشنهاد جدی یا اعتراضی در مورد این قضیه وجود نداشته كه نیاز به بررسی یا ارجاع آن به شورای انقلاب فرهنگی باشد.
رییس سازمان سنجش یاد آور می شود: در بودجه بندی سوالات 40 تا 45 درصد سوالات مربوط به سال دوازدهم است و بستگی به سال مهاجرت فرد دارد كه در سازمان سنجش بررسی كارشناسانه شده تا كدام سال برای تعیین منطقه به فرد تخصیص داده شود.
«البته اگر سهمیه مناطق را به عنوان یك چتر در نظر بگیریم در بالای آن مسئله بومی گزینی مطرح و در بومی گزینی منطقه بندی به میان می آید. پس باید تمام ضوابط را در نظر بگیریم و فقط منطقه مطرح نیست.»

** حق داوطلب استفاده از سهمیه ایثارگری یا مناطق است
خدایی در توضیح اینكه داوطلبان سهمیه ایثارگران در كنكور 97 دو سهمیه و رتبه دریافت كرده اند (مناطق و ایثارگران)؛ به اعتقاد كارشناسان این كار باعث افزایش جمعیت، رتبه و فشار به داوطلبان سهمیه مناطق شده است، می گوید: طبق ماده 90 برنامه ششم داوطلبان سهمیه ایثارگران از لحاظ علمی بین داوطلبان منطقه یك و دو قرار می گیرند و سطحشان از منطقه سه بالاتر است، كه تعداد قابل توجهی هستند.
وی می افزاید: سال گذشته به داوطلبان رتبه منطقه ای داده نشد و باعث اعتراضات گسترده خانواده ایثارگران نسبت به مصوبه این سهمیه شد و آنها خواستار دریافت رتبه در سهمیه مناطق بودند.
رییس سازمان سنجش اظهار می كند: همچنین امسال رتبه ها جایگاه واقعی تر گرفت و طبیعتا نسبت به سال گذشته یك مقدار به سمت بالا انتقال پیدا كرد اما در گزینش مثل سال گذشته بود و هیچ تفاوتی نداشت.
وی می افزاید: داوطلب زمانی كه در سهمیه پنج درصد جایگاهی ندارد باید جایگاه منطقه ای خود را بداند تا معقول انتخاب رشته كند.
خدایی همچنین در ادامه می گوید: بالاخره داوطلب باید از یك سهمیه خود استفاده كند؛ زمانی كه داوطلب انتخاب رشته می كند با قبولی در سهمیه ایثارگران جایگاه منطقه ای وی خالی می شود و داوطلب دیگری به جای او می آید. بر این اساس روش كار امسال تغییر پیدا كرد.
رییس سازمان سنجش می افزاید: سازمان سنجش به داوطلب علاوه بر رتبه ایثارگران رتبه منطقه ای نیز داد تا دانش آموز نسبت به جایگاه خود در سهمیه مناطق آگاهی داشته و بتوانند واقع بینانه انتخاب رشته كرده و از سهمیه منطقه ای خود استفاده كند.
وی تصریح می كند: سیستم سهمیه و گزینش یك فرآیند بسیار سخت است و الگوریتم پیچیده ای دارد اما نهایتا نباید تناقضی دید و فردی با نمره قبولی در سیستم انتخاب رشته محاسبه نشود. بنابراین داوطلب را در یكی از سهمیه ایثارگر و یا منطقه ای محاسبه می كند.

** تاثیر مثبت معدل به نفع داوطلب كنكور
خدایی همچنین با بیان اینكه ممكن است داوطلبان درك صحیحی از تاثیر مثبت معدل نداشته باشند، در این خصووص توضیح می دهد: تاثیر مثبت معدل می گوید برای داوطلب دو نمره بساز، یك نمره كنكور و یك نمره سوابق تحصیلی كه شامل (بیست و پنج درصد معدل دیپلم و پنج درصد معدل سال دوازدهم) است؛ اگر نمره سوابق تحصیلی باعث كاهش نمره كنكور شود تاثیر مثبت معدل اثر داده نمی شود بنابراین بستگی به نمره كنكور دارد .
رییس سازمان سنجش می افزاید: اگر داوطلبی نمره كنكور بیشتری نسبت به نمره سوابق تحصیلی داشته باشد، نمره متوسطه اثر داده نمی شود تا نمره كنكور كاهش پیدا نكند.
وی ادامه می دهد: اما اگر این معادله برعكس باشد، (دانش آموز قوی در نمره دوره متوسطه و نمره كنكور پایین) پس تاثیر مثبت اثر می گذارد. پس این مسئله نسبی بوده و بستگی به وضعیت امتحان فرد دارد.
«با یك مثال این مسئله را برای داوطلبان قابل درك می كنم؛ در علوم تجربی حدود 24000 نفر معدل بالای 19 حضور دارد و كسی با معدل 19.25 در رتبه 23000 قرار دارد و رتبه فرد در كنكور 3000 شده است. لذا در حال حاضر یك رتبه 23000 دارد و یك رتبه 3000 پس این 19.25 باعث كاهش نمره كنكورفرد می شود. در نتیجه صرفا چون معدل بالای 19 است، تاثیر مثبت روی نمره یا رتبه كنكور ندارد.»
خدایی تصریح می كند: با توجه به توضیحات شاید برای یك داوطلب با معدل متوسطه 17.5 تاثیر مثبت اعمال شود اما برای دانش آموز با معدل 19 به بالا نه. در نتیجه روند تاثیر مثبت معدل به نفع داوطلب عمل می كند.

**انتخاب رشته مجازی قابل اعتماد است
رییس سازمان سنجش در خصوص میزان قابل اعتماد بودن «انتخاب رشته مجازی» می گوید: سیستم انتخاب رشته مجازی بیشتر برای این است كه جایگاه فرد را نشان دهد كه تا حد زیادی صحیح عمل می كند.
وی معتقد است: این سیستم بر اساس چند دیتا كار می كند. یكی بر اساس آخرین نفرات كه سال گذشته وارد دانشگاه شده اند، دیگری نمرات موجود داوطلبان و اطلاعات كامل سال گذشته اما موسسات كنكوری به همه اطلاعات دسترسی ندارند.
خدایی بیان می كند: شاید یك رشته ای در سال گذشته وجود داشته اما امسال حذف شده و نرم افزار در میان رشته ها قرار دهد اما سیستم رشته های سال جدید را هم مطابقت می دهد، یا گاهی اوقات ایرادات جزئی دیده شود اما عینا اعلام نشده كه مثل انتخاب رشته مجازی عمل كنید. ملاك انتخاب رشته دفترچه سال جاری است.
وی با بیان اینكه همچنین اعتراضی دراین مورد به سازمان سنجش منعكس نشده است، اظهار می كند: البته اعلام شد كه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش كمی بدبینانه و سطح پایین انتخاب رشته می كند كه من می گویم واقع بینانه و دنبال راهنمایی درست است نه كسب درآمد.
رییس سازمان سنجش می افزاید: استفاده از این نرم افزار معقول تر از دیگر روش های انتخاب رشته است و بیشتر موسسات كنكوری در مورد ایرادات بسیار جزیی بزرگنمایی می كنند تا این سیستم را پر اشكال نشان دهند.

** در سیستم كنكور اشتباهی رخ نمی دهد
همچنین رییس سازمان سنجش تصریح می كند: در كل سیستم پذیرش داوطلب در كنكور توسط برنامه های رایانه ای انجام می شود و اشتباهی در این مورد صورت نمی گیرد. حتی اگر اشتباهی رخ دهد برای همه داوطلبان یكسان است.
وی می گوید: بنابراین اگر گاهی برخی داوطلبان بر این باورند كه در قبولی دانشگاه و رشته مورد نظر آنها اشتباهی رخ داده، كاملا نادرست است.
رییس سازمان سنجش معتقد است: آزمون سراسری برای جمعیت زیادی با شرایط مختلف انجام می شود كه با استفاده از قوانین، سهمیه ها، آیین ها و مصوبات سعی شده رقابتی یكسان برای این جمعیت برگزار و عدالت اجرا شود.

9465**1601**