عملكرد تولید زعفران خراسان شمالی 2 برابر كشور است

بجنورد- ایرنا- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: میانگین عملكرد تولید زعفران در این استان 6.2 كیلوگرم در هكتار است كه این رقم حدود 2 برابر میانگین كشوری آن است.

محمدعلی شریكیان روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس از خراسان شمالی، اصفهان با متوسط عملكرد 5.7 كیلوگرم و كرمان با تولید 4.3 كیلوگرم زعفران در هكتار در رده های دوم و سوم این شاخص هستند.
وی گفت: بر اساس آمارنامه وزارت جهاد كشاورزی سطح زیر كشت زعفران در 28 استان كشور 105 هزار و 270 هكتار با میزان تولید 336 تن و میانگین عملكرد 3.3 كیلوگرم در هكتار است.
وی افزود: سرانه مصرف زعفران كشور هفت دهم گرم در سال است و ایران با مصرف سالانه 60 تن زعفران، مقام نخست جهان را در مصرف طلای سرخ دارد.
شریكیان اظهار داشت: زعفران گیاهی كم توقع و پربازده اقتصادی است كه برای كشت در مناطق خشك و نیمه خشك مناسب است و زمان نیاز آن به آب فصلی از سال است كه دیگر محصولات به آب نیازی نداشته یا حداقل با مشكل كم آبی مواجه نمی شوند.
وی گفت: سطح كشت زعفران جهان 116 هزار و 988 هكتار با تولید 378 تن است، كشورهای تولید كننده زعفران شامل ایران با مساحت 105 هزار و 270 هكتار و تولید 336 تن، هند با پنج هزار و 707 هكتار و تولید 22 تن و یونان با مساحت یكهزار و 800 هكتار و تولید 7.2 تن است.
وی اظهار داشت: ایران 90 درصد از سطح زیر كشت و 89 درصد تولید محصول زعفران را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: خراسان رضوی با كشت 82 هزار و 712 هكتار و تولید 257.6 تن رتبه اول كشور را دارد، خراسان جنوبی با كشت 15 هزار و 754 هكتار و تولید 51.1 تن دوم است و خراسان شمالی با كشت 2 هزار و 190 هكتار و تولید 8.8 تن در رده سوم كشور قرار دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادكشاورزی خراسان شمالی گفت: در 2 دهه اخیر توسعه كشت و تولید زعفران روند صعودی داشته بطوری كه از سطح 343 هكتار سال 86 به 2 هزار و 750 هكتار در سال 96 رسیده است.
شریكیان اظهار داشت: ارزش اقتصادی محصول تولیدی زعفران استان حدود یكهزار و 600 میلیارد ریال است كه تقریبا 15 درصد ارزش اقتصادی تولیدات محصولات باغی استان را شامل می شود كه در سال جاری سطح كشت زعفران استان 470 هكتار افزایش یافته است.
وی سطح كنونی زیر كشت زعفران استان را سه هزار و 220 هكتار عنوان كرد و افزود: پیش بینی می شود از این سطح 15 تن زعفران برداشت شود.
وی گفت: زعفران در هشت شهرستان استان كشت و كار می شود و فاروج با كشت یكهزار و 950 هكتار و تولید سالانه حدود 9.6 تن رتبه اول را دارد و اسفراین و شیروان در رتبه های دوم و سوم تولید قرار دارند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادكشاورزی خراسان شمالی افزود: شرایط مناسب اقلیمی، سازگاری، نیاز آبی كم، عملكرد و درآمد اقتصادی مناسب، ارتقای دانش فنی زعفران كاران و سهولت نگهداری آن از عوامل مهم توسعه این محصول صادراتی در استان است.
شریكیان گفت: كشت و تولید زعفران اشتغال خوبی ایجاد می كند به طوری كه هر یك هكتار زعفران در مراحل كاشت، داشت و برداشت و فرآوری، یك شغل مستقیم و حدود 180 تا 200 شغل غیرمستقیم و فصلی ایجاد می كند.
وی افزود: در استان سه واحد فرآوری و بسته بندی زعفران با ظرفیت 2.1 تن زعفران خشك در سال مشغول فعالیت است كه نیازمند 140.7 تن ماده اولیه یا گل تر است كه این سه واحد 19 نفر اشتغال دائم را ایجاد كرده است.
شریكیان افزود: اجرای طرح توسعه زنجیره ارزش زعفران از طریق كشاورزی قراردادی، توزیع نهاده های كشاورزی، تامین ادوات الگویی كشت، معرفی بهره برداران برای دریافت تسهیلات خرید ادوات كشاورزی و پرداخت تسهیلات برای توسعه كشت زعفران از اقدامات این سازمان است.
خراسان شمالی 344 هزار عرصه كشاورزی دارد و سالانه بیش از یك میلیون و 500 هزار تن انواع محصول كشاورزی و دامی در این استان تولید می شود.
3007/5132

سرخط اخبار اقتصاد