اعتصاب در شركت هواپيمايي الجزاير و افزايش تنش درآن

الجزيره-ايرنا- شماري از نيروهاي فني و مهندسان شركت هواپيمايي الجزاير از ابتداي هفته جاري ، ضمن تكرار برخي خواسته هاي صنفي و از جمله درخواست براي افزايش دستمزدشان، دست به اعتصاب زدند كه اين باواكنش شديد مقام هاي اين شركت مواجه شد.

به گزارش ايرنا، شركت هواپيمايي الجزاير كه يك شركت دولتي است، سال 1962 و در همان سالي كه الجزاير به استقلال دست يافت، تاسيس شد و بنا بر اعلام اين شركت، اكنون سالانه بيش از 6.1ميليون مسافر را به وسيله 59 فروند هواپيماي خود جابجا مي كند.هواپيماهاي اين شركت به 71 فرودگاه در جهان و 32 فرودگاه در داخل الجزاير پرواز مي كنند.
اين شركت از حدود يك سال پيش با اعتصاب شماري از كاركنانش مواجه بوده است .زمستان گذشته شمار زيادي از مهمانداران اين شركت اقدام به اعتصاب كردند.
خبرگزاري رسمي الجزاير (واج) چند روز پيش اعلام كرد ، نيروهاي فني و تعمير و نگهداري شركت هواپيمايي الجزاير خواسته ها و اعتراض هايي در خصوص حقوق و مزايايشان دارند و خواستار رسيدگي مسئولان شركت به آن شده اند.
«احمد بوتومي » رئيس اتحاديه نيروهاي فني، تعمير و نگهداري هواپيماهاي شركت هواپيمايي الجزاير گفت، حدود 120 مهندس و مكانيك هواپيما كه حدود 90 درصد كل نيروهاي اين بخش را تشكيل مي دهند، از صبح روز يكشنبه به صورت خودجوش و سازمان نيافته و بدون اطلاع اتحاديه يا مشورت با آن، اقدام به اعتصاب كردند و خواستار رسيدگي فوري به خواسته هايشان هستند.

** خواسته هاي اعتصاب كنندگان
اتحاديه نيروهاي فني، تعمير و نگهداري شركت هواپيمايي الجزاير از دو سال پيش سه خواسته اصلي داشته اند، اين سه خواسته عبارت است از، بازگشت به قانون نظام طبقه بندي مشاغل و پرداخت حقوق و پاداش بر اساس توافق اين شركت با اتحاديه، تسريع در استخدام نيروهاي قرارداد موقت و متوقف كردن اخراج كاركنان و كاهش حقوق آن ها كه اين اتحاديه آن را ظالمانه و بدون دليل منطقي مي داند.
«بخوش علاشي » مدير عامل شركت هواپيمايي الجزاير در روز نخست اعتصاب شماري از نيروهاي فني اين شركت اعلام كرد، اوضاع مالي كنوني اين شركت اجازه افزايش حقوق كاركنان را نمي دهد، شركت اين خواسته كاركنان را مدنظر و در اولويت هاي آينده خود قرار مي دهد و در عين حال به زودي مقام هاي قضايي را در جريان اين امر قرار مي دهد تا دادگاه در اين خصوص تصميم گيري كند.

** تعليق از كار شماري از اعتصاب كنندگان
با ادامه اعتصاب شماري از نيروهاي فني، شركت هواپيمايي الجزاير روز سه شنبه با غير قانوني اعلام كردن اين اعتصاب ها، بالاخره تصميم گرفت آن ها را از كار تعليق كند .علاشي رئيس اين شركت، تاكيد كرد اين اقدام كاركنان بخش فني ،غير قانوني است. روزنامه الخبر در اين خصوص نوشت، شركت هواپيمايي ابتدا 10 نفر را از كار معلق كرد و بعد شمار افراد معلق شده به 14 نفر رسيد.

** گسترده شدن دامنه اعتصاب ها
دايره اعتصاب نيروهاي فني با اعلام تعليق از كار شماري از كاركنان بخش فني ، در روز چهارم آن گسترده تر شد و جدا از پايتخت، برخي كاركنان بخش تعمير و نگهداري هواپيمايي شركت الجزاير در استان ها ي ديگر نيز به اعتصاب پيوستند .
تارنماي «الشروق» الجزاير نوشت، سه شنبه شب حدود 200 مكانيك و مهندس بخش تعمير و نگهداري شركت هواپيمايي الجزاير در اعتراض به تعليق از كار همكارانشان به صورت گروهي استعفا كردند .
استعفا كنندگان گفته اند، شركت توجهي به درخواست آن ها براي مذاكره و گفت و گو جهت حل مشكلات ندارد. «احمد بوتومي» رئيس اتحاديه نيروهاي فني و تعمير و نگهداري شركت هواپيمايي الجزاير در اين خصوص گفت، كاركنان با توجه به نوع برخورد شركت به اعتصاب ادامه دادند و با اين حال اين اتحاديه خواستار گفت و گوي مستقيم و بدون پيش شرط با مسئولان است.
از سوي ديگر يكي از مسئولان شركت هواپيمايي الجزايرگفت، درهاي گفت و گو و مذاكره از همان روز نخست باز بوده اما هنوز زماني براي ديدار با نمايندگان كاركنان تعيين نشده است.كارمندان بايد متوجه باشند شركت از نظر مادي در شرايط سختي به سر مي برد وهمه بايد منتظر بهبود شرايط اقتصادي شركت باشند تا به خواسته هايشان برسند زيرا در چنين شرايطي تحقق خواسته هاي آن ها ميسر نيست.
با اينكه بر اساس اعلام مسئولان شركت هواپيمايي الجزاير هنوز پروازها به صورت عادي انجام مي شود و هنوز اختلالي در برنامه پروازها به وجود نيامده است اما رسانه هاي الجزايري نوشته اند، بيم آن مي رود در صورت حل نشدن اين مشكل و عدم حصول توافق ميان اعتصاب كنندگان و مسئولان اين شركت، بسياري از پروازهاي اين شركت لغو شود.
خاورم **2041**