سهام فولاد اكسين به گروه ملي ايران بازگشت

اهواز - ايرنا - مديرعامل گروه ملي فولاد ايران رسما از بازگشت كامل سهام فروخته شده فولاد اكسين خوزستان به اين شركت خبر داد.

كسري غفوري چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره مزايده بخشي از سهام فولاد اكسين خوزستان در تاريخ هفتم آبان به قيمت چهار هزار و600 ميليارد ريال از سوي سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: در سال 89 سهام فولاد اكسين با 39.5 درصد به گروه ملي فولاد واگذار شد كه قرار بود در قالب هشت فقره چك مبلغ خريد توسط اين شركت به سازمان خصوصي سازي پرداخت شود.
وي تصريح كرد: در زمان 'امير منصور آريا' يك فقره چك به مبلغ 170 ميليارد ريال پرداخت شد اما متاسفانه با توجه به شرايطي كه بعد از آن پيش آيد و پرونده فساد اقتصادي در گروه ملي مابقي چك ها پاس نشد.
مديرعامل گروه ملي فولاد ايران با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته پيگيري ها در حد مذاكرات بوده، افزود: در اين مدت اقدامي در زمينه پرداخت بدهي يادشده صورت نگرفت تا اينكه در پنج ماه گذشته فولاد اكسين براي مزايده در مطبوعات آگهي شد كه بعد از آن هم تلاش ها براي متوقف كردن اين مزايده نتيجه بخش نبود و هيئت واگذاري اين سهام را براي فروش فراخوان كرده بود و عملا كاري نمي شد انجام داد.
غفوري يادآور شد: در مزايده، شركت فولاد مباركه اصفهان برنده اين واگذاري شد ولي در اسناد اين بند درج شده بود كه سازمان خصوصي سازي مختار است ضمن اينكه اگر گروه ملي بتواند بدهي خود را پرداخت كند مجددا سهام بازگشت داده خواهد شد.
اين مقام مسئول در گروه ملي فولاد ايران ادامه داد: با توجه به انحصاري بودن توليد ورق هاي عريض توسط فولاد اكسين در خاورميانه و نمونه هاي ناياب آن در دنيا قيمتي كه براي مزايده تعيين شد ارزش روز اين كارخانه نبود.
وي با اشاره به اينكه در نهايت مذاكرات براي بازگشت سهام فولاد اكسين نتيجه بخش بود، گفت: قرار است مبلغ يك هزار ميليارد ريال از بدهي هاي گروه ملي به سازمان خصوصي سازي در سال جاري تسويه و مابقي مبلغ نيز در 6 فقره چك تا سال 1400به اين سازمان پرداخت شود.
غفوري بازگشت سهام و فعاليت شركت گروه ملي ايران را نجات دهنده گروه ملي فولاد ايران دانست.

*تلاش براي پرداخت مطالبات كارگرن تا پايان آذرماه
مديرعامل گروه ملي فولاد ايران همچنين به تجمع امروز كارگران اين شركت در مقابل استانداري و فرمانداري اهواز اشاره و آنچه تاخير در پرداخت چهار ماهه حقوق اين افراد گفته مي شود را رد كرد و افزود: در حال حاضر پرداخت حقوق همه پرسنل گروه ملي اعم از پيمانكاري، رسمي و قراردادي 2 ماه تاخير دارد.
وي ادامه داد: به منظور شفاف سازي افكار عمومي بايد تاكيد كنم كه در زمان حضور تيم مديريتي جديد گروه ملي كارگران رسمي و نيز پيمانكاري به ترتيب چهار و هشت ماه حقوق عقب افتاده داشتند.
غفوري يكي از دلايل شلوغي تجمع هاي مربوط به گروه ملي را حضور بازنشستگان اين شركت براي دريافت سنوات گذشته خود دانست و گفت: درخواست اين قشر مطالبه بحقي است به اين دليل كه گروه ملي در حال حاضر ميراث دار 246 ميليارد ريال بدهي بابت سنوات اين افراد در سال 95 است.
اين مقام مسئول در گروه ملي فولاد ايران تصريح كرد: بخش دوم معترضان تامين كنندگان قطعاتي هستند كه در طول سال هاي گذشته قطعات، تجهيزات و مواد اوليه كارخانه را تامين كرده اند ولي پولي به آنها پرداخت نشد كه رقم آن از سال 91 تاكنون يك هزار و 500 ميليارد ريال برآورد شده است.
وي با اشاره به اينكه طي 6 ماه اخير به منظور راه اندازي خطوط كارخانه تعميرات اساسي صورت گرفت ، گفت: بر همين اساس در اين زمينه مبلغي بالغ بر 200 ميليارد ريال به تامين كنندگان پرداخت شد و اجازه نداديم كه فعاليت هاي جديد به عنوان بدهي محسوب شوند و تماما بصورت نقدي پرداخت شد.
مديرعامل گروه ملي ايران يادآور شد: بعد از پرداخت مطالبات باقي مانده كاركنان تا پايان آذر ماه، پرداخت سنوات بازنشستگان و تامين كنندگان قطعات در اولويت قرار خواهد گرفت و سپس اقدام به راه اندازي خطوط تعطيل شده خواهيم كرد.

*گروه ملي جان مي گيرد
غفوري با تاكيد بر اينكه طي 6 ماه گذشته 40 هزار تن مواد اوليه براي فعاليت 2 خط اين كارخانه اختصاص داده شد، گفت: بعد از تعميرات اساسي كه انجام مي شود 40 هزار تن شمش اسلب ديگر از فولاد خوزستان براي توليد تامين مي شود.
اين مقام مسئول در گروه ملي فولاد ايران افزود: به همه همكاران قول داده مي شود كه تمام خطوط مجددا راه اندازي مي شود و هيچگونه تعطيلي صورت نخواهد گرفت و به مرور زمان ظرفيت توليد افزايش مي يابد.
وي با بيان اينكه تعداد پنج خط توليدي در گروه ملي وجود دارد، گفت: از اين تعداد 2 خط فعاليت توليد دارند كه يكي از آنها بيش از دو سال و ديگري پنج سال تعطيل بوده است و به زودي خط سوم به منظور توليد ميلگرد و يا كناف فولادي وارد مدار مي شود تا گروه ملي جان دوباره اي بگيرد.
گروه ملي فولاد ايران حدود چهار هزار نفر كارگر دارد كه در سال 1342 به عنوان نخستين كارخانه نورد فولاد كشور در اهواز تاسيس شد و ظرفيت ساليانه توليد يك ميليون و 435 هزار تن فرآورده هاي فولادي و 430 هزار تن شمش فولادي را دارد.
9931/6068