قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می شود

تهران- ایرنا- دستیار مدیرعامل و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، بر اساس تكالیف قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا جعفریان روز سه شنبه در اولین جلسه كارگروه اجرایی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر ضرورت دقت و حساسیت لازم در اجرای كامل قانون یادشده و رعایت عدالت در اجرای آن تاكید كرد.
وی اظهار داشت: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از دیرباز به عنوان یكی از مطالبات و انتظارات مهم و اساسی بازنشستگان و مستمری بگیران مطرح بوده است.
جعفریان همچنین به تشكیل كارگروه تخصصی با حضور نمایندگان حوزه های ذیربط و برگزاری اولین جلسه آن با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع با هدف پیگیری مراحل و فرایندهای اجرایی این قانون از جمله پیش بینی منابع مورد نیاز و ارائه پیشنهادات عملیاتی در این زمینه اشاره كرد.
محمدحسن زدا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینكه تمام زیرساخت ها و تمهیدات لازم در حوزه نرم افزاری برای اجرای قانون همسان سازی فراهم است، اظهار داشت: این معاونت آمادگی كامل دارد تا به نحو مطلوبی در این زمینه گام بردارد.
وی همچنین افزود: در راستای انجام بهینه امور در این زمینه، كارگروهی در معاونت بیمه ای تشكیل شد و سناریوهای متعددی برای پیاده سازی قانون مذكور طراحی و تهیه شده كه قابل ارائه است.
اصغر بیات رئیس كانون عالی كارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر كشور و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری نیز با تشكر از حسن نظر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین تمام معاونان و مدیران سازمان، اجرای قانون همسان سازی را عاملی مهم در افزایش سطح رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران برشمرد و اظهار امیدواری كردند تا هرچه زودتر زمینه اجرایی آن كه بخش قابل توجهی از جامعه هدف را منتفع خواهد كرد، فراهم شود.
اولین جلسه كارگروه نحوه اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان برگزار شد. در این جلسه معاونان، مدیران و مسئولان حوزه های ذیربط سازمان تامین اجتماعی و همچنین مسئولان كانون عالی كارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر كشور و اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری حضور داشتند.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد كه حدود سه میلیون نفر از آنها بازنشسته و مستمری بگیر هستند كه از تامین اجتماعی خدمات بیمه ای و درمانی دریافت می كنند.
اجتمام* 7268*1834