شركت های تامین اجتماعی خواهان عرضه در بورس هستند

تهران- ایرنا- سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: شركت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی، مصمم به خروج از بنگاهداری و عرضه در بورس هستند.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، علی نمكی بهینه سازی پرتفوی سازمان، ایجاد و استفاده از زنجیره هم افزایی بین بخش های اقتصادی و برقراری و ارتقای حاكمیت شركتی و استفاده از آن به شكل حداكثری طی سه سال گذشته را به عنوان سه استراتژی این معاونت برشمرد و تاكید كرد: در كنار سایر بخش ها و معاونت های این سازمان تلاش می كنیم امنیت روانی و اعتماد و اطمینان ذینفعان تقویت شود.
وی تصریح كرد: بهینه كردن پرتفوی این سازمان به عنوان یكی از استراتژی های معاونت اقتصادی و برنامه ریزی مبتنی بر خروج از حوزه های غیرراهبردی و تمركز بر حوزه هایی است كه منطبق بر برنامه ها است. این استراتژی كه همان خروج از بنگاهداری است، مورد تاكید ریاست جمهوری، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
نمكی با اشاره به اینكه خروج از بنگاهداری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد، تصریح كرد: در این مساله سه موضوع مهم وجود دارد؛ اینكه از چه صنایعی می خواهیم خارج شویم، چگونه می خواهیم خارج شویم و با پول به دست آمده چه باید كرد.
وی در خصوص واگذاری شركت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از شركت ها قابل واگذاری است و بخشی از آنها را در مرحله اول برای واگذاری آماده شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در ادامه به برخی اقدامات این معاونت نیز اشاره كرد و گفت: همكاری با سازمان جهانی كار برای مباحث اكچوئری، تهیه سند نظام جامعه آماری سازمان و شناسنامه آماری اقلام بخش بیمه ای و درمان مستقیم و راه اندازی داشبورد گزارش های سیستم MIS، تهیه برنامه راهبردی شركت ها، همكاری در تنظیم بودجه سالیانه سازمان، تلاش برای برگزاری مجامع شركت ها به صورت منظم و منسجم، پیگیری توریسم سلامت و تشكیل اتاق فكر برای رصد مسائل اقتصادی كشور از فعالیت های قابل توجه این معاونت است.
وی در خصوص پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت افزود: در طول سال های 95 تا پایان سال 96 حدود 9 هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را با طلب های سازمان از دولت تهاتر كردیم. در سال 95 بیش از هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان را در قالب استفاده از ظرفیت های بودجه كل كشور دریافت كردیم. در سال گذشته هم مجوز تهاتر نزدیك به 500 میلیارد تومان در قالب اوراق تسویه خزانه با بدهی های دولت دریافت شد.
نمكی اظهار داشت: همچنین در سال جاری ظرفیت خوبی در بودجه سال 97 كل كشور به نام بند «و» و بند «ن» تبصره 5 بودجه كل كشور ایجاد كه بخش زیادی از كارهای تهیه این دو بند، سال گذشته در این معاونت انجام شد.
وی افزود: بر اساس بند «و» تبصره 5 بدهی هایی كه سازمان تامین اجتماعی به بانك ها دارد، به میزانی كه بانك ها به بانك مركزی بدهكار هستند، با بدهی دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود؛ به عبارتی، بدهی دولت به این سازمان با بدهی این سازمان به بانك ها و بدهی بانك ها به بانك مركزی، تهاتر شود و بدهی ها جابه جا و دولت فقط به بانك مركزی بدهكار می شود.
نمكی گفت: امیدواریم میزان قابل توجهی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی تسویه شود. اگر از این ظرفیت استفاده كنیم، بسیاری از مسائل سازمان و شركت های زیرمجموعه آن حل می شود. این ظرفیتی است كه معاونت اقتصادی این سازمان با كمك شستا، بانك رفاه، مجلس و دولت ایجاد كرد و آیین نامه آن هم با همكاری یكدیگر تهیه شده و در دولت در حال تصویب است.
اجتمام* 7268*1834