13 وزير جديد دولت تونس از مجلس راي اعتماد گرفتند

تهران - ايرنا - پارلمان تونس در ساعات پاياني روز دوشنبه برغم مخالفت و انتقاد رييس جمهوري به 13 وزير پيشنهادي «يوسف الشاهد» نخست وزير اين كشور راي اعتماد داد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين اقدام الشاهد پس از آن صورت مي گيرد كه ترميم كابينه وي با انتقاد زيادي از سوي محافل سياسي و عمومي تونس بويژه حزب حاكم «نداي تونس» روبرو شد.
با وجود آن كه اعضاي حزب نداي تونس كه الشاهد از آن برخاسته است و براي سمت نخست وزيري مامور تشكيل كابينه شد، روز دوشنبه در اعتراض به ترميم كابينه، حاضر نشدند در جلسه راي اعتماد به وزيران پيشنهادي شركت كنند، همه 13 وزير پيشنهادي راي بيش از نيمي از نمايندگان پارلمان (217 نماينده مجلس) را كسب كردند و از مجلس راي اعتماد گرفتند.
ترميم كابينه، اعتراض « الباجي قائد السبسي» رئيس جمهوري تونس را در برداشته است. وي چند روز گذشته، ترميم كابينه را ناراحت كننده خواند و گفته بود كه اين كار بدون مشورت او انجام شده است و برخي نمايندگان مجلس نيز اين كار را غير قانوني مي دانند.
الشاهد در جلسه راي اعتماد پارلمان با تاكيد بر اينكه ترميم كابينه به معناي كودتا عليه رئيس جمهوري نيست، تاكيد كرد كه اين اقدام مطابق قانون اساسي است.
وي با بيان اين كه هدف از ترميم كابينه تحقق رشد اقتصادي، مقابله با بيكاري و تورم است، اظهار كرد كه وي به دنبال افزايش شاخص هاي رشد و سرمايه گذاري، افزايش فرصت شغلي و كاهش كسري بودجه است.
الشاهد با اشاره به اين كه دولتش با حملات سياسي كوركورانه و جنجال و هياهو روبرو بوده است كه در كار آن اخلال ايجاد مي كردند، افزود: دولت طي دو سال گذشته زير فشار سنگين سياسي كار كرده است، اين اقدامات موجب دستپاچگي در كار كابينه شد، به همين دليل، كابينه را ترميم كردم.
جلسه راي گيري به وزيران پيشنهادي الشاهد با حواشي نيز همراه بود؛ شماري از نمايندگان جناح چپگراي تونس، نخست وزير را به علت معرفي «رينيه الطرابلسي» شهروند يهودي تونسي براي وزارت گردشگري به عادي سازي روابط با رژيم تل آويو متهم كردند.
الطرابلسي سومين يهودي است كه طي 50 سال گذشته به وزارت در تونس مي رسد، پيش از وي، «آندره باروخ» در سال 1956 و «آلبر بسيس» در سال 1955 به سمت وزارت دست يافتند.
يكشنبه و يك روز پيش از جلسه راي اعتماد به وزيران، گروهي از معترضان تونسي با برگزاري يك تجمع اعتراض آميز به تعيين الطرابلسي به عنوان وزير اعتراض كردند.
نخست وزير تونس دوشنبه هفته گذشته (14 آبان ماه) 13 وزير جديد خود را براي راي اعتماد به مجلس معرفي كرد و تنها وزارت امورخارجه، دفاع، كشور و دارايي بدون تغيير باقي ماندند.
رئيس جمهوري 91 ساله تونس سوم اوت 2016ميلادي (12 مرداد 1395) الشاهد 43 ساله را مامور تشكيل كابينه كرد.وي سرانجام با 167 راي موافق، 22 راي مخالف و پنج راي ممتنع به عنوان جوان ترين نخست وزير تاريخ تونس از مجلس راي اعتماد گرفت.
شبس**9363**1859