عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي خنجري از پشت به فلسطينيان است

غزه-ايرنا-«خليل الحيه» عضو دفتر سياسي جنبش حماس در گفت و گو با ايرنا هرگونه عادي سازي روابط كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي را جايزه اي به اين رژيم و خنجري از پشت به ملت فلسطين دانست.

وي به سفرهاي اخير مقام هاي رژيم صهيونيستي به برخي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس اشاره كرد و افزود: استقبال از اشغالگران و قاتلان ملت فلسطين و متجاوزان به قبله نخست مسلمانان، بيانگر وضعيت دشوار و نااميد كننده ي است كه امت عربي و اسلامي به آن دچار شده است.
عضو ارشد حماس، عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي را استعمار جديد كشورهاي عربي و اسلامي بوسيله اين رژيم عنوان كرد.
وي از ملت هاي عربي و اسلامي خواست تا اجازه ندهند اين روند تكميل شود.
الحيه ابراز تاسف كرد كه جايگاه دشمن در كشورهاي عربي تغيير كرده و به جاي مواجهه با اسرائيل كه كشورهاي عربي را اشغال كرده، ايران و همپيمانان آن به عنوان دشمن خوانده مي شوند.
عضو ارشد حماس همچنين تاكيد كرد كه راهمپيمايي هاي بزرگ بازگشت تا رسيدن به هدف اصلي خود يعني شكسته شدن محاصره غزه ادامه خواهد يافت.
الحيه در عين حال يادآور شد كه برخي گشايش ها طي هفته هاي اخير در قبال غزه، در نتيجه ايستادگي مردم غزه بر حقوق و خواسته هاي خود بوده است.
رژيم صهيونيستي حدود 12 سال است كه باريكه غزه را تحت محاصره خود قرار داده است.
مردم غزه طي سي و سه هفته اخير در رشته راهپيمايي هاي موسوم به بازگشت، خواهان پايان دادن به محاصره غزه شده اند.
خاورم**2054