60درصد دامداري آذربايجانشرقي درحوضه درياچه اروميه متمركز است

تبريز- ايرنا - معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي با بيان اينكه 72 درصد شير و 58 درصد گوشت توليدي استان مربوط حوضه درياچه اروميه است، گفت: 60 درصد از فعاليت هاي دامي استان در حوضه اين درياچه متمركز است.

حبيب شريفيان روز دوشنبه در نشست كميته راهبردي درياچه اروميه در بخش كشاورزي استان آذربايجان شرقي با اعلام اينكه 368 هزار تن از 512 هزار تن شير توليدي استان در حوضه درياچه توليد مي شود، افزود: 30 هزار تن از 52 هزار تن گوشت توليدي استان هم مربوط به اين حوضه است.
وي با بيان اينكه در اين استان در حدود 4 ميليون راس دام وجود دارد، گفت: 56 درصد از دام سنگين و 45 درصد از دام سبك استان در حوضه درياچه اروميه پرورش داده مي شود.
وي با بيان اينكه درياچه اروميه به جهت تامين علوفه از شرايط درياچه اروميه متاثر است، خاطرنشان كرد: بهره برداران دامي در برنامه ريزي هاي نجات درياچه ناديده گرفته شده اند.
شريفيان تغيير سيماي دامپروري در حوضه درياچه اروميه را نيازمند تغيير رفتار دامداران دانست و گفت: چراي دام بايد از مرتع به مزرعه انتقال يابد.
وي با اشاره به اينكه 51 هزار تن از علوفه 2 ميليون و 548 هزار تني مورد نياز بخش دام استان در حوضه درياچه اروميه توليد مي شود، پيشنهاد كرد: براي سازگاري دامداري در حوضه درياچه اروميه با شرايط موجود، سهم توليد علوفه بهره برداران مشخص شود.
شريفيان با اشاره به اينكه گياهان علوفه اي ديم در مراتع حوضه درياچه اروميه كشت مي شود، استفاده از دام با ضريب توليد بالا را در اين حوضه ضروري دانست.
وي با اشاره به اينكه توليد علوفه با كشت فراسرزميني از رويكردهاي كنوني است، بر اعمال سياست هاي تشويقي در حوضه درياچه اروميه براي فعاليت هاي دامپروري تاكيد كرد.
3071

سرخط اخبار استان‌ها