هفته جهاني و يادآوري حفاظت از تاثير آنتي بيوتيك ها

تهران – ايرنا –دوازدهم تا هجدهم نوامبر (21 تا 27 آبان ماه) با هدف افزايش آگاهي از ميكروارگانيسم هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و تشويق براي اتخاذ بهترين شيوه مقابله با اين معضل هفته جهاني آگاهي از آنتي بيوتيك ناميده شده است.

به گزارش روز دوشنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني بهداشت سال هاي قبل شعاري را براي هفته آگاهي از آنتي بيوتيك انتخاب مي كرد؛ ولي در سال جاري به منظور ارايه راهكارهاي انعطاف پذير و عملي، انتخاب شعار را به عهده مخاطبان گذاشته است.
كمپين آگاهي از آنتي بيوتيك مجموعه اي شامل پوستر، آگهي، اينفوگراف و فايل هاي چندرسانه اي به تمام زبان هاي سازمان ملل تنظيم كرده و خواهان مشاركت تمام افراد و نهادها در سراسر دنيا در اين موضوع است تا تمام افراد براي تمركز روي اين معضل تشويق شوند.
از زمان كشف آنتي بيوتيك،‌ اين داروها نقش سنگ بناي پزشكي مدرن را ايفا كرده اند. با اين حال استفاده نابجا و مستمر از اين منبع دارويي در انسان و حيوان،‌ باعث ظهور معضلي به نام مقاومت در برابر آنتي بيوتيك شده است.
مقاومت ضد ميكروبي به مقاومت يك ميكروارگانيسم (شامل باكتري، قارچ، ويروس و انگل) در برابر داروهاي ضد ميكروبي، براي درمان عفونت ناشي از آن گفته مي شود. زماني كه اين ميكروارگانيسم ها نسبت به داروهاي ضد باكتري، ضد قارچ و ضد ويروس مقاوم شوند، داروهاي استاندارد بي اثر مي شوند، عفونت در بدن باقي مي ماند و به راحتي منتقل مي شود.
درمان بسياري از بيماري هاي كشنده مانند سل، فقط با آنتي بيوتيك امكان پذير است و همين يك مورد نشان مي دهد مقاومت در برابر اين گروه درماني تا چه اندازه مي تواند خطرناك باشد.
يك برنامه جهاني براي مقابله با مشكل رو به رشد مقاومت در برابر آنتي بيوتيك ها و ساير داروهاي ضد ميكروبي در شصت و هشتمين مجمع جهاني بهداشت در ماه مي سال 2015 ميلادي تاييد شد. يكي از اهداف اصلي اين طرح بهبود آگاهي و درك مقاومت در برابر آنتي بيوتيك از طريق ارتباطات موثر، آموزش و تعليم است.
تكامل گونه هاي مقاوم يك پديده فرآيندي كاملا طبيعي است و زماني رخ مي دهد كه ميكروارگانيسم به اشتباه تكثير شود يا صفات مقاوم بين چند ميكروارگانيسم رد و بدل شود.
استفاده مكرر و نابجا از آنتي بيوتيك، يكي از مهمترين دلايل افزايش باكتري هاي مقاوم به دارو هستند. آنتي بيوتيك يك منبع با ارزش دارويي است كه براي درمان عفونت هاي باكتريايي مورد استفاده قرار مي گيرد و استفاده از آن تنها با تجويز پزشك و در يك دوره درماني كامل موثر است.
بايد درنظر داشت كه آنتي بيوتيك فقط قادر به درمان عفونت هاي باكتريايي است و به هيچ عنوان در برابر عفونت هاي ويروسي مانند سرماخوردگي، گلودرد و آنفلوآنزا موثر نيست.
مقاوت در برابر آنتي بيوتيك به يك معضل جهاني بدل شده و همين امر كارشناسان سازمان جهاني بهداشت را به ايجاد كمپيني براي مقابله با اين معضل واداشته است.
در سال 2012 ميلادي، سازمان جهاني بهداشت گزارشي را مبني بر افزايش مقاومت به داروهاي ايدز ارايه كرد. اين گزارش پيام آور اين مطالب بود كه كنترل اين بيماري مهلك با داروهاي رايج، اثربخشي كمتري دارد و بايد به سمت داروهاي پرهزينه تر حركت كرد.
در سال 2013 ميلادي، 480 هزار مورد جديد بيماري سل مقاوم به دارو در 100 كشور گزارش شد كه به معني دوره هاي درمان طولاني تر و اثر بخشي كمتر داروهاي فعلي بود.
بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، نسبت بالايي از باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك كه سبب عفونت هاي شايعي مانند عفونت هاي دستگاه ادراري، ذات الريه و عفونت هاي خون مي شوند، وجود دارند. ناكارا بودن دارو نسبت به عفونت به معناي افزايش نرخ ناتواني و مرگ و تحميل هزينه هاي هنگفت در حوزه بهداشت است.
با ارايه راهكارهايي مي توان به حل معضل مقاومت در برابر آنتي بيوتيك كمك كرد. يكي از اين موارد افزايش اطلاعات در زمينه بيماري ها، درمان هاي رايج و اثر بخشي داروها است. براي اولين قدم بايد اطلاعات دقيقي در مورد درمان هاي رايج و اثر بخشي آن به دست آورد تا بتوان مواد نابجاي استفاده از آنتي بيوتيك را تشخيص داد. مورد دوم توقف استفاده از آنتي بيوتيك در مزارع و دامداري ها است؛ چراكه استفاده از آنتي بيوتيك در مزارع و دامداري ها، يكي از مهمترين روش هاي انتقال به انسان است. عدم تجويز آنتي بيوتيك در بيماري هاي انگلي، قارچي و ويروسي، استفاده از دوره كامل آنتي بيوتيك و توسعه داروهاي مختلف از ديگر راهكارهاي عملي براي كنترل اين معضل است.
علمي (6)**9259**1440