71 درصد مساكن روستايي آذربايجان غربي نيازمند مقاوم سازي است

اروميه- ايرنا- مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربي گفت: 258 هزار واحد مسكوني روستايي در اين استان وجود دارد كه 71 درصد از اين واحدها نيازمند مقاوم سازي است.

محمود بدلي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: برنامه اجراي طرح مقاوم سازي خانه هاي روستايي براي 103 هزار واحد مسكوني آذربايجان غربي تدوين و در مرحله اول براي 77 هزار واحد اجرايي شد؛ مقاوم سازي 10 هزار واحد ديگر نيز در حال اجراست.
مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربي بيان كرد: براي مقاوم سازي اين تعداد واحد مسكوني حدود 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد.
وي با اشاره به اينكه از نظر بنياد مسكن هر واحد مسكوني كه در ساخت آن مشخصات كامل فني آئين نامه 2800 مقررات ملي ساختمان رعايت نشود، مسكن غيرمقاوم تلقي مي شود و نيازمند مقاوم سازي است، اضافه كرد: بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، سالانه 12 هزار واحد مسكوني روستايي در استان مقاوم سازي مي شود تا تمام واحدهاي موجود زير پوشش قرار گيرد.
بدلي اعلام كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده بايد تا سال 1404 حدود 75 درصد واحدهاي روستايي مقاوم سازي شود.
وي با بيان اينكه كارمزد تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي تنها پنج درصد است، گفت: همه روستائيان مي توانند از اين تسهيلات با مبالغ 200 و 180 ميليون ريال بهره مند شوند.
وي افزود: اين تسهيلات در روستاهاي مرزي 200 ميليون ريال در نظر گرفته شده و 20 ميليون ريال بيشتر از ديگر روستاهاست و مي توان آن را مشوقي براي مقاوم سازي اين روستاهاي محروم دانست.
مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي اضافه كرد: تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي در ديگر روستاهاي آذربايجان غربي نيز به ميزان 180 ميليون ريال پرداخت مي شود و مدت بازپرداخت آن نيز 15 سال در نظر گرفته شده است.
به گفته وي روستائياني كه قصد ندارند از اين تسهيلات استفاده كنند هم مي توانند جهت استفاده از خدمات رايگان مشاوره تخصصي در خصوص اصول فني منطقه از اين اداره كل كمك بگيرند تا در صورت بروز حوادث طبيعي آمار تلفات كاهش يابد.
بدلي با بيان اينكه ايجاد مقاومت لازم براي مقابله با تلفات در حوادثي نظير زلزله و حفظ زمين هاي زراعي و طبيعي مهمترين هدف اجراي طرح مقاوم سازي مسكن روستايي است، افزود: اميدواريم روستانشينان همراهي بيشتري در اين خصوص داشته باشند.
به گزارش ايرنا در مجموع 2 هزار و 725 روستاي داراي سكنه در آذربايجان غربي وجود دارد كه 2 هزار و 200 روستا از آنها بالاي 20 خانوار است و نقشه طرح هادي در همه اين روستاها اجرا شده است؛ طرح هادي روستايي با هدف ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان، هدايت فيزيكي روستاها و تامين عادلانه امكانات انجام مي گيرد.
پايه چنين طرح هايي در كشور از سال 1362 هجري شمسي و تحت عنوان روان بخشي روستاها در يكي از نقاط روستايي شهرستان شهركرد و توسط وزير مسكن و شهرسازي وقت به اجرا گذاشته شد و در سال هاي بعد به خصوص از سال 1366 هجري شمسي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي با جديت تمام پيگيري شد.
تجديد حيات و هدايت روستاها از ابعاد كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله اهداف مورد نظر در طرح هاي مذكور است.
اين استان مرزي داراي سه ميليون و 265 هزار نفر جمعيت است كه 34.6 درصد از آن در مناطق روستايي و 65.4 درصد در مناطق شهري سكونت دارند.
9918/3072