ضرورت آموزش سواد رسانه ای از دوره ابتدایی

تهران-ایرنا- معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینكه رسانه مغز را شكل می دهد، گفت:باید از دوران ابتدایی تحصیل، سواد رسانه ای را با نگاه جامع آموزش داد و از یكسو نگری به آن پرهیز كرد.

به گزارش روز یكشنبه خبرنگار علمی ایرنا، دكتر رضوان حكیم زاده در میزگرد تخصصی دومین همایش « سواد رسانه ای و تعلیم و تربیت دانش آموزان در عصر رسانه» كه در سالن كتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، افزود: همواره در مورد استفاده از فضای مجازی و تاثیر آن بر مغز، نگاه خوشبینانه و بدبینانه وجود دارد.به این معنا كه برخی با نگاهی بدبینانه می گویند كه با استفاده از فضای مجازی با توجهات اضافی و توانایی كه روز به روز ضعیف تر می شود روبه رو هستیم و برخی دیگر معتقدند كه تكنولوژی ظرفیت های ما را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در سراسر جهان نیاز رو به رشدی وجود دارد كه آموزش رسانه های در برنامه درسی مدرسه گنجانده شود. استرالیا اولین كشوری است كه آموزش رسانه ای اجباری را پایه نهاد و بخشی از برنامه درسی از مهد كودك تا كلاس دوازدهم را به این امر اختصاص داد. در آسیا هم فیلیپین نخستین كشوری است كه آموزش رسانه ای را در برنامه درسی گنجانده است.
به گفته حكیم زاده، در 20 سال گذشته، كشورهای اروپایی مانند فرانسه، فنلاند و انگلیس، آموزش رسانه ای را در برنامه های درس ابتدایی، متوسطه و دانشگاه تلفیق كرده اند.
وی مدیریت انبوه اطلاعات كه قسمت عمده آن از سوی رسانه ها به كودكان در خارج از مدرسه منتقل می شود را یكی از اهداف آموزش سواد رسانه ای عنوان كرد و گفت: مدارس باید به مكان هایی تبدیل شود كه همه این اطلاعات با هم هماهنگ شوند و جریان یابند.
درك مفاهیم جدید از زمان و فضا از اهداف دیگر آموزش سواد رسانه ای است كه حكیم زاده درباره آن اظهار داشت: رسانه ها و فناوری ها دسترسی به برخی واقعیت ها را فراهم می كنند كه بدون استفاده از آنها از دست می دادیم. رسانه ها و شبكه های مجازی، مفاهیم جدیدی از زمان و فضا را پیشنهاد می كنند كه مدارس برای درك آنها باید دانش آموزان را آموزش دهند.
حكیم زاده، تحلیل انتقادی دریافت های رسانه ای را هم از دیگر فواید آموزش سواد رسانه ای دانست و یادآور شد:برای مدارس مهم است كه به دانش آموزان آموزش دهند كه به صورت انتقادی نحوه ارایه واقعیت توسط رسانه ها را تحلیل كنند تا برای ساختن تصورات، بازنمایی ها و عقاید خود آماده تر شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، توجه به آموزش از دوران كودكی، طراحی برنامه درسی تلفیقی به جای برنامه درسی مجزا و داشتن نگاه جامع به آموزش سواد رسانه ای را از راهكارهای ایجاد سواد رسانه ای در نظام آموزشی كشور عنوان كرد و افزود: رسانه، مغز را شكل می دهد پس باید از دوران ابتدایی تحصیل سواد رسانه ای را با نگاه جامع آموزش داد و از یكسو نگری به آن پرهیز كرد.
دومین همایش سواد رسانه‌ای با موضوع خانواده با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبكه‌ای و تاكید بر رویكردهای آموزشی، شناختی و تربیتی از 19 تا 21 آبان در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است.
علمی*9294*1440